Business Intelligence och beslutsstöd

Med ett kraftfullt beslutsstöd tar ni  information från flera olika datakällor, visualisera och analysera informationen samt dela era insikter med kollegorna.

Verktyget Qlik Sense

Våra kunder berättar

Från översikt till detaljerna med Business Intelligence

Business Intelligence, även kallat beslutsstöd, är en process eller samling metoder för att analysera data och presentera information.

Ett nyckeltal kan snabbt ge ledningen en indikation på hur verksamheten går. Men varför går det som det går? Låt ert beslutsstöd visa på orsaker och områden till nyckeltalens värden. Gå från nyckeltal till den bakomliggande orsaken snabbt och enkelt!

Följ upp era beslut och mät dess lönsamhet och påverkan ner på verksamhetens olika avdelningar. Analysera inför beslut - följ upp i efterhand.

Kom vidare - kontakta oss

Business Discovery - Smartare beslut

Ett bra beslutsstöd hjälper er att upptäcka delar i er verksamhet som inte går enligt plan. Lär känna er verksamhet och agera snabbt på ny information.

Läs vår guide: 5 tecken på att ni behöver smartare dataanalyser

Till guiden

quotesign

Vi har med hjälp av Business Intelligence eliminerat interna transaktioner så vi slipper manuellt arbete vid konsolidering och många dagliga moment har förbättrats vilket gör att vi sparar tid varje dag" — , Business Controller, Maria Nila.

Markus Ederwall, Business Controller Maria Nila
Se case
Coop_logo_Sweden_green uppsala-ambulansen actic-logo-wasabiweb marianila_logo