Business Intelligence och beslutsstöd

Bättre beslutsunderlag ger en enklare vardag. Med ett kraftfullt beslutsstöd, eller business intelligence, kan du ta in information från flera olika datakällor, visualisera och analysera informationen samt dela dina insikter med kollegorna.

BI-verktyget Qlik Sense

Från översikt till detaljerna med Business Intelligence

Ett nyckeltal kan snabbt ge ledningen en indikation på hur verksamheten går. Men varför går det som det går? Låt ditt beslutsstöd visa på orsaker och områden till nyckeltalens värden. Gå från nyckeltal till den bakomliggande orsaken snabbt och enkelt!

Följ upp era beslut och mät dess lönsamhet och påverkan ner på verksamhetens olika avdelningar. Analysera inför beslut - följ upp i efterhand.

Kom vidare - kontakta oss 

Business Discovery - Smartare beslut

Ett bra beslutsstöd hjälper dig att upptäcka delar i din verksamhet som inte går enligt plan. Lär känna din verksamhet och agera snabbt på ny information.

Vi kan nu se exakt hur verksamheten går för att snabbt kunna vidta åtgärder baserade på fakta.

Erik Lindblad Platschef, HAGS
Se case