Fördelarna med systemstöd för ESG-rapportering

Från efterlevnad till avtryck

Antalet hållbarhetsregleringar fortsätter att öka, och för många företag upplevs det allt svårare att navigera sig bland de olika ramverken. Att hänga med kan vara svårt, och att agera därmed ännu svårare. Hos många företag finns hållbarhetsdata utspridd över diverse olika system, något som kan göra det svårt att nå efterlevnad även för de företag som vet vad de behöver rapportera.

Med anledning av detta börjar allt fler att överväga en investering i systemstöd för ESG-rapportering. Nedan återfinns några av fördelarna med att satsa på ett specialiserat rapporteringssystem istället för att använda flera olika system eller göra rapporteringen manuellt: 

 

 

 

 

Fem fördelar med systemstöd för ESG-rapportering

Helhetslösning för alla ESG-aspekter:

Med ett bra ESG-rapporteringsverktyg får ni inte bara rapportering om klimatavtryck och miljöpåverkan utan en omfattande plattform som täcker alla tre hörnstenar av ESG. Det betyder att organisationer kan rapportera på ett holistiskt sätt och få en djupare förståelse för sin totala hållbarhetsprestanda.

 

Globala standarder och underlättad efterlevnad:

Genom att välja ett ESG-rapporteringsverktyg får ni tillgång till en plattform som är utformad för att följa globala standarder och efterlevnadskrav. Detta underlättar inte bara det interna hållbarhetsarbetet utan skapar även trovärdighet externt.

 

Effektiv datainsamling och analys:

Hållbarhetsrapportering handlar inte enbart om att samla in data, utan man måste även kunna dra meningsfulla slutsatser utifrån den. Ett ESG-rapporteringsverktyg integrerar avancerad datainsamling och analysverktyg för att hjälpa organisationer att förstå sina prestanda och identifiera områden för förbättring.

 

Riskhantering och strategisk planering:

ESG-rapporteringssystem hjälper inte bara till med administrativa uppgifter, utan är dessutom en strategisk resurs. En ESG-lösning hjälper er att ta välinformerade beslut, hantera hållbarhetsrelaterade risker och planera framåt för att uppnå hållbarhetsmål och skapa långsiktig affärsframgång.

 

Anslut till era befintliga system:

Ett bra ESG-rapporteringssystem tar hantering av hållbarhetsdata till en ny nivå genom möjligheten att sömlöst integreras med era befintliga system. Detta möjliggör enkel och snabb åtkomst till data från olika källor. Genom att hämta information från olika ställen på nolltid blir processen inte bara effektiv utan det eliminerar också risken för att viktig information faller mellan stolarna.

Systemstöd vi rekommenderar för ESG-rapportering

 

 

 

Vad undrar du om ESG-rapportering?

Har du frågor eller funderingar kring artikeln, system för hållbarhetsrapportering eller CSRD? Kontakta mig direkt eller fyll i formuläret så hör jag av mig!

Joel persson

Joel Persson

Head of Sustainability Offer