Bättre inköp med Planacy

Som inköpare har du en ständig utmaning i att ha rätt produkt levererad i rätt tid och i rätt kvantitet.

I snabbrörliga branscher som t.ex. Fashion är produktsortimentet både säsongs- och nyhetsdrivet och man gör oftast endast ett enstaka eller ett fåtal större inköp. Det långt innan försäljningsbudgeten för den aktuella perioden satts. 

Med Planacy kan du göra inköpen mer träffsäkra vilket gör att du bättre kan optimera matchningen mellan försäljning och lager under säsongen.

1
Two young businesswomen having a meeting in the office sitting at a desk having a discussion with focus to a young woman wearing glasses

Så kan vi hjälpa dig

Vi har ett växande antal kunder som arbetar med Planacy som stöd för att optimera sina inköp.

Lösningarna och ambitionsnivån skiljer sig åt mellan kunderna. Några nöjer sig med att få in en försäljningsprognos från sina intressenter via Planacy medan andra går hela vägen till att beräkna ett inköpsförslag på SKU-nivå.

Med Planacy får du:

 • En tydlig koppling mellan försäljnings- och inköpsbudget
 • Bättre underbyggda volymprognoser
 • Genomarbetade inköpsorderförslag
 • Kontroll och bättre uppföljning av inköpen
 • Ökat engagemang och ansvarstagande i processen

Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

Så fungerar det

2

Samla in data

Resultaträkningen är kärnan i budgetprocessen. Med Planacy får du stöd för att automatisera arbetet och driva och övervaka processen centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste kostnads- och intäktsdrivare.

Resultaträkningen blir oftast slutresultatet av en budget- och prognosprocess men arbetet behöver inte sluta här.

Tre exempel på lösningar

Varumärkesleverantör 1

 • Steg 1: Underlag för diskussioner med leverantör för produktion
 • Steg 2: Underlag för inköpsorder

Varumärkesleverantör 2

 • Steg 1: Försäljningsbudget + Stock
 • Steg 2: Underlag för inköpsorder på SKU-nivå

Multibrand retailer

 • Steg 1: Försäljningsbudget
 • Steg 2: Inköpsbudget
 • Steg 3: Inköpsunderlag per Brand och produktgrupp + produkt
 • Steg 4: Underlag för inköp från leverantör

I Planacy sätter vi normalt upp en mall per marknad. I varje mall finns det standardiserade fält i vilka alla fyller i sin försäljningsprognos samt kan se sitt egna unika referensdata. Ibland väljer våra kunder att gå ner hela vägen till artikel och SKU och ibland nöjer de sig med att göra en prognos på produktgrupp.

bild1-planacy-insamling-prognos-inkop-demand-forecast-planning


För att säkra att den förväntade försäljningen på artikel/artikelgrupp är i linje med företagets övergripande budget eller plan så brukar vi sätta upp ett flöde där Planacy hela tiden hjälper intressenterna att hålla koll på hur totalen av deras prognos förhåller sig till den totala försäljningsbudgeten.

Försäljningsprognosen ger ett förväntat totalt behov som inköpsansvarig kan arbeta vidare utifrån. Nu börjar arbetet med att översätta den förväntade försäljningen till ett inköpsbehov.

3

Planera

För att omvandla en förväntad försäljning till ett inköpsbehov behöver man ha koll på sitt ingående lager, vilka Carry Overs man har i sortimentet, hur stor rea man vill räkna med samt hur mycket risk man vill ta i form av ett extraköp. I Planacy sätter vi upp ett strukturerat flöde för alla dessa olika steg.

bild2-planacy-planering-av-inkop-purchase-planning


När stora delar av sortimentet är nytt är det en stor utmaning att faktiskt veta vilken produkt som kommer att sälja och hur mycket som behövs av de olika storlekarna/färgerna. Planacy kan hjälpa dig att hämta upp relevant referensdata, tillhandahålla en struktur och säkra logiken och effektiviteten i arbetet.

Försäljningsprognosen kan konfigureras att göras i ett eller flera steg. Med Planacy är det enkelt att kopiera en forecast och göra en ny ett par månader senare (då med ny referensdata). Denna möjlighet brukar uppskattats av kunder i branscher där de första inköpsdialogerna tas långt innan den aktuella säsongen startar.

 

4

Analysera

När din prognos är klar kan du läsa in den i ditt analys- och rapporteringsstöd (t.ex. Qlik Sense) så du kan följa upp utfall mot prognos. Uppföljningen ger bra input till nästa forecastrunda och skapar också ett viktigt engagemang och ansvarstagande i organisationen.

bild3-planacy-analys-prognos-inkop-demand-forecast-planning

 

excel-problem-budget-prognos_v2

Gör du budgeten i Excel?

Då är du i gott sällskap! Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när verksamheten och komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

5

Få svar på dina frågor

Har du frågor om Planacy? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp