Tips till dig som skall upphandla ett nytt budget- och prognosverktyg

Spara tid. Ta del av våra tips och ladda ned en färdig mall med krav att ställa på ditt nya systemstöd för budget och prognos.

Framtiden är nu

En bättre framåtblick

Vi ser en tydlig trend bland våra kunder. Allt fler väljer att ta klivet över till molnbaserade lösningar som ger stöd för datadriven finansiell planering. Man gör det för att komma ifrån utmaningarna med en Excel-driven budget- och prognosprocess och söker istället en lösning som kan hjälpa dem förenkla, snabba upp och öka värdet av planeringen.

Så planerar svenska företag

Rapporten "The State of Corporate Financial Planning" går igenom hur svenska företag arbetar med sina finansiella planering. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad våren 2023.

 

Test: hur bra fungerar ert budgetarbete?

Svara på 9 frågor. Ingen email behövs.

 

Vägen till ett modernt
budget- och prognosstöd

För dig som står i begrepp att göra en upphandling är vår rekommendation att ta fram en RFP (Request for Proposal). Syftet med denna är att fånga in verksamhetens behov och krav samt använda det som underlag för att jämföra olika leverantörers erbjudanden.

Vårt förslag är att göra arbetet i tre steg.

  1. Samla alla intressenter och skapa en förståelse för era grundläggande behov. Använd gärna vår RFP-mall för inspiration och struktur. Driv arbetet tills ni nått en punkt där ni har en bra förståelse för era grundläggande behov. Pausa arbetet här.

  2. Boka upp möten med några få potentiella leverantörer.  Syftet med mötena är att få en uppdaterad bild av möjligheterna som kommer med en modern planeringslösning och få med er värdefull input till fortsatt arbete med RFP-dokumentet. En bra leverantör försöker i detta läge inte bara sälja in en lösning utan vill hjälpa dig få till bästa möjliga process med de möjligheter modern teknik för med sig.

  3. Återgå till arbetet med er RFP. Tydliggör kravbild och förväntningarna på leverantören för att slutligen gå igång med själva upphandlingen.

 

En bättre process

Vårt råd är att styra ifrån alltför djupa diskussioner kring teknik i steg 2 (se ovan). Syftet med dessa möten är inte att välja en leverantör utan bör istället vara att få en bättre bild av hur ni kan få stöd för att öppna, koppla, automatisera och driva era processer för budget, prognos och planering.

 

öppna-smallÖppna

Gör det enklare för fler att delta i arbetet. Skapa engagemang med en enkel och tydlig inmatning där mallarna kan anpassas för varje användargrupp och process. Kom närmare vardagen och affärerna genom att möjliggöra input på verksamhetsnära begrepp som KPI:er och intäkts- och kostnadsdrivare.

 

connect-small

Koppla

Gå från öar av planering till att få den den finansiella planeringen att hänga ihop på data- och systemnivå. Få ett IT-stöd som ger en och samma bild för alla och som klarar av att binda ihop er uppföljning och planering.

 

automate-small

Automatisera

Få bort repetitivt och tidsödande arbete. Lägg mindre tid på att verifiera och konsolidera siffror och mer på att analysera och stödja verksamheten. Med ökad automatisering kommer färre fel och bättre datakvalité samt en transparent process med spårbarhet i alla steg.

driv-small

Driv

Driv processen enklare, med bättre kontroll och ett regelverk som styrs och underhålls av finance. Bestäm vem som får se och göra vad. Få överblick och driv arbetet framåt med en process som kan vara antingen bottom-up, top-down eller en mix av båda.

bakgrund - ladda ned kravspecifikation för nytt  budget- och prognosverktyg

Ladda ned kravspecifikation för nytt budget- och prognosverktyg

Ladda ned kravpsecifikation nytt budget- och prognosverktyg-v4

 

Vilka krav bör man ställa på sitt nya budget- och prognosverktyg? Spara tid med vår RFP-mall som innehåller närmare 100 krav uppdelat på ett antal områden. Fyll i din e-postadress och ta del av mallen direkt.

Dra nytta av våra erfarenheter

Vi har hjälpt ett stort antal kunder ta steget till ett mer modernt budget- och prognosarbete. Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan spara tid, öka kontrollen och få stöd för att driva er finansiella planering framåt.

Några av våra nöjda kunder

HSB Fenix Outdoor Besqab Office Depot Filippa K Stockholms Sjukhem

Prata med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling