Analyser & Rapporter - vad är skillnaden?

Har även din organisation investerat i ett beslutsstöd? Då har ni med all säkerhet tillgång till funktionalitet för både analys och rapportering. Två begrepp som glider in i varandra och ofta (slarvigt..) används synonymt.

Vi går i denna artikel igenom skillnaderna mellan begreppen och hur de kompletterar varandra. Häng med!

1

Varför investera i ett beslutsstöd?

 

Det ligger i tiden att vara datadriven. Något som syns i rekryteringsannonser. Det blir allt vanligare att söka efter kandidater med ett intresse för eller en bakgrund inom skärningen mellan verksamhet, data och analys. För att öka den tekniska förmågan och svara upp på organisationens behov av information så uppgraderar och investerar många organisationer i nya moderna lösningar som ger bättre stöd för effektiv och sammanhängande analys och rapportering.

Syftet med systemen är att följa upp verksamheten och identifiera trender, avvikelser och möjligheter. Lösningarna är optimerade för att läsa in, bearbeta och distribuera data ut till en informationshungrig organisation.

Målet är att med tillgång till kvalitativ information kunna skapa nya insikter som leder till att rätt beslut och aktiviteter genomförs. Ordnat och i enlighet med satt strategi tar man sig i riktning mot uppsatta mål för att i slutändan generera värde i linje med organisationens syfte.

Att lyckas ta det hela vägen är en stor utmaning. Verkligheten rör på sig och process, organisation, ledarskap och teknik skall alla samverka och dra åt rätt håll. 

Vanligtvis delar man upp det användarna ser av beslutsstödet i två delar; rapport- och analysstöd. Båda delarna går in i varandra och det är inte alltid klart vad som är vad då båda förmedlar och presenterar information. Där ena delen serverar information så hjälper den andra till att nå insikt, bygga kunskap och skapa en grund för beslutsmässighet. 

2

Vad är skillnaden mellan rapportering och analys?

Rapportering

Rapportering är en process som förmedlar strukturerad och (oftast) summerad data. En rapport förmedlar utfallet för t.ex. en avdelning eller enhet och hur detta står sig i jämförelse med ett mål, en budget eller en prognos. Rapporter hjälper mottagaren uppmärksamma och identifiera avvikelser som i sin tur kan väcka frågor.

Rapporter genereras och skickas ofta automatiskt till mottagaren. Denne förmodas ha tillräcklig kunskapsgrund att stå på för att själv kunna tolka bifogad information.

Analys

Ett analysstöd å sin sida stödjer användaren i att utforska data med syfte att bättre förstå och förbättra hur organisationen presterar. Istället för att väcka frågor så hjälper analysstödet användaren få svar på frågor.

Medan rapporter produceras och distribueras av verktyg så genomförs analyser av människor. En viktig skillnad är att i ett analysstöd så kan information placeras i en kontext. Det finns en underliggande koppling till bakomliggande data vilket hjälper användaren att gå från att ha information till att ha utvecklat kunskap och uppnått insikt.

Olika syften

RAPPORTSTÖD

ANALYSSTÖD

Hjälper dig förstå vad som händer. Hjälper dig förstå varför det händer och lämpliga nästa steg.
Data > Information Data > Information > Insikt
Reser frågor: vad? Svarar på frågor och ställer nya
Övervaka och larma Fördjupa och bredda bilden
Övervaka mätare Få mätarna att flytta på sig

Vi kan Qlik beslutsstöd

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Excitec - Qlik Elite Partner

 

3

Stäng gapet mellan insikt och aktivitet

 

Rapporter har begränsad förmåga att skapa bakgrund till varför data ser ut som det gör. Det går t.ex. att sätta förväntansintervall som data skall hålla sig inom men dessa i sig säger ingenting. Tydandet av rapporten och eventuell åtgärd hänger på hur insatt rapportmottagaren är i ämnet. Ett bra utformat analysstöd kan hjälpa till med detta!

Analysstödet skall inte bara göra det möjligt att se data utan även dyka ned djupare i den och sätta data i en kontext. Det skall kunna leda tankarna mot vad som bör göras - en nästa aktivitet som ett resultat av vad man kommit fram till i analysen.


ETT EXEMPEL

  • En rapport kan ge dig svaret på vad som t.ex. är er mest sålda produkt
  • Ett analysstöd hjälper dig förstå varför produkten är den mest sålda och vilka aktiviteter du bör inrikta dig på för att t.ex. optimera för ytterligare försäljningsframgång

För att lyckas med detta krävs det att det finns en bakomliggande tanke med vad ni skall använda ert beslutsstöd till. Vilka frågor skall data ge svar på? Vad är syftet, vad är kontexten och vad är rekommendationerna baserat på utfallet för speciellt viktiga datapunkter / nyckeltal)?

Här någonstans realiseras nyttan alla ser framför sig när man investerar i ett beslutsstöd. Rekommendationer som leder till beslut. Som i sin tur leder till handling, uppföljning och ett genererat värde som så som bättre konkurrenskraft via ökad försäljning, minskade kostnader och stärkt varumärke.

Om ni jobbar med dessa frågor och ger era analysapplikationer en ordentlig kontext så har ni nått längre än vad de flesta andra nått. På pappret enkelt men i verkligheten svårt. Det går inte att komma ifrån att en viktig komponent i att lyckas krama värdet ur sin satsning på ett beslutstöd är att man får till en datadriven kultur. Något som kräver rejält med engagemang, fokus och en stor dos passion för ämnet.

 
4

Få svar på dina frågor

Har du frågor kring systemstöd för analys och rapportering? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling

Vi ringer upp