Biototal skapar hållbara lösningar, nu med bättre ekonomisk uppföljning

Biototal är företaget som utvecklar ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter och bidrar till hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Företaget sysslar med cirkulär ekonomi på riktigt! Biototal hade utmaningar med sin ekonomiska uppföljning och att hantera sina leverantörsfakturor. Därför valde företaget att implementera helhetslösning med Visma.net, Medius AP Automation och en integration till Millnet Tid & Projekt.

svårigheter med uppföljningen för flera bolag

Vad som fick Biototal att förstå att det var dags att ta ett grepp om sina systemstöd var att de hade sin verksamhet uppdelad på sju stycken bolag. De bidrog till svårigheter att skapa bra uppföljningsrapporter, vilket hämmade företagets tillväxt. Att sitta i Excel som uppföljning var inte längre tillräckligt. 

Lösningen blev därför att använda sig av företagsgrenar i Visma.net. Med det nya systemmiljön följer Biototal upp på fyra redovisningsdimensioner, som även möjliggör jämförelse mellan de olika bolagen.

"Vi har nu lagt all verksamhet i ett bolag, men för att underlätta övergången från 7 till 1 bolag har vi skapat företagsgrenar för alla bolagen, med identiska kontoplaner och delade register för kunder, artiklar mm"

Gert Kindgren, Affärsutvecklare | Biototal

Utöver detta har man också implementerat Medius AP Automation för att effektivisera sin leverantörfakturahantering. 

Trygga med exsitec

Biototal valde Exsitec som leverantör för att ta ett helhetsgrepp kring deras systemstöd. 

"Exsitec gjorde en förstudie av våra behov. Vi kände oss trygga med Exsitecs sätt att sätta sig in i vår, lite annorlunda affärsmodell. Vi har en omvänd modell där vi får betalt för att ta emot restprodukter och betalar för att avsätta dem."

Gert Kindgren, Affärsutvecklare | Biototal

Biototal har under projektet upplevt Exsitec som kunniga, trygga att jobba med, men konsulterna har också visat med starkt engagemang att parterna skulle lyckas tillsammans. Självklart blev implementationsprojektet också mycket lyckat på grund av att Biototal själva haft engagerad personal. 

“Detta är ett projekt som där det känts att vi har gjort tillsammans som partners!”

Gert Kindgren, Affärsutvecklare | Biototal


FRAMTIDEN FÖR BIOTOTAL

Biototal kan nu blicka framåt och fortsätta till tillväxtresa med tryggheten att de har bra systemstöd. Projektet landade dessutom i att implementera Visma.net och Medius AP Automation något under budget, vilket bidragit till att Biototal kunna bygga en integration till Millnet Tid & Projekt, Visma Lön samt haft möjligheten att få extra utbildning i systemen. 

https://www.exsitec.se/hubfs/Frida%20Persson.webp

Frida Person

Konsult

Mobil: 070 882 57 88
Epost: frida.person@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen