Nilson Group effektiviserar sin leverantörsfakturahantering

Nilson Group etablerades år 1955 och är idag en av Nordens ledande skokedjor med cirka 140 butiker i Sverige, Norge och Finland och e-handel i Sverige och Norge. Nilson Group är koncernen bakom butikskoncepten DinSko, Skopunkten samt Feetfirst. Företaget bestämde sig för 4 år sedan att se över sin hanteringsprocess för leverantörsfakturor och implementerade då Medius AP Automation som komplement till deras ekonomisystem iScala.

 

Nilson Group etablerades år 1955 och är idag en av Nordens ledande skokedjor med cirka 140 butiker i Sverige, Norge och Finland och e-handel i Sverige och Norge. Nilson Group är koncernen bakom butikskoncepten DinSko, Skopunkten samt Feetfirst. Företaget bestämde sig för 4 år sedan att se över sin hanteringsprocess för leverantörsfakturor och implementerade då MediusFlow (idag Medius AP Automation) som komplement till deras ekonomisystem iScala.

 

Nilson Group använde tidigare ett annat system för fakturahantering men när detta system blev end-of-life så behövde de hitta ett nytt system. Nilson Group önskade också att uppnå en högre grad av matchning på varufakturor samt implementera av e-faktura. Företaget hanterar cirka 30.000 leverantörsfakturor per år, vilket ställer höga krav på en effektiv leverantörsfakturahantering.

“I och med att vi har många butiker är våra attestflöden komplexa och många personer är inblandade. I Medius hanteras attestflödet på ett smidigt och effektivt sätt”

- Martin Karlsson, CIO/Controllerchef

Nilson Group utvärderade flera olika system för fakturahantering. Två system valdes ut till en mer omfattande förstudie och till slut valdes Medius som ny lösning.

“Huvudanledningarna till att vi valde Medius var pga användarvänligheten i systemet, goda möjligheter för att göra varufakturamatchning, samt att det fanns goda möjlighet att uppnå en hög grad av automation”
 
- Martin Karlsson, CIO/Controllerchef

Exsitec som leverantör

När företaget skulle hitta ett lämpligt system var det viktigt att systemet skulle vara integrerbart med andra system. För att Nilson Group skulle kunna få ut så mycket som möjligt av det nya tilltänkta systemet var integrationer en avgörande faktor.

“Medius rekommenderade Exsitec som systemleverantör pga att de tidigare hade byggt integrationer mellan vårt ekonomisystem och Medius. Både under projektet och senare under förvaltning har vi varit väldigt nöjda. Exsitec har god förståelse för både redovisning och IT-system och det gjorde både att projektet blev lyckat och att vi har fått en bra lösning som vi kan fortsätta att förbättra vidare”
 
- Martin Karlsson, CIO/Controllerchef

Nilson Group blickar framåt

Nilson Group har uppnått flera av de målen som sattes upp inför projektet, bland annat genom implementering av e-faktura, samt högre andel touchless hantering. Men i och med pandemin så har vissa delar av utvecklingen pausats. Men i skrivandes stund har restriktionerna nyligen släppts och Nilson Group blickar framåt. Företaget vill fortsätta att automatisera sin fakturahanteringsprocess och har flera uppsatta mål för året. Detta kombineras med bland annat med projekt för ny e-handel, butiksprojekt för att förbättra sina butiker samt lanseringar på externa marknadsplatser.

“Vi har många spännande projekt på gång just nu, och det gäller både förbättringar mot kund i form av mer attraktiva butiker och e-handel, men också projekt för att kunna jobba mer effektivt i butik, på centrallager och på kontoret”

- Martin Karlsson, CIO/Controllerchef

 

Läs mer om Medius AP Automation här

https://www.exsitec.se/hubfs/HansAxelsson4.jpg

Hans Axelsson

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen