Elektronisk fakturahantering (EFH) & Medius AP Automation

Nedan finner du definitioner och beskrivningar av vanliga ord eller begrepp som förekommer inom ramarna för elektronisk fakturahantering

Omkostnadsfaktura

Omkostnadsfaktura: denna typ av faktura har inte föregåtts av en inköpsorder och uppkommer ofta vid sällanköp eller inköp som inte är kopplade till reglerade avtal. Dessa fakturor behöver konteras och attesteras av korrekt attestant inom företaget innan de kan betalas.

Varufaktura

Varufaktura eller orderbaserad faktura: kostnaden har först godkänts via en inköpsrekvisition i en strukturerad inköpsprocess där en inköpsorder skapas och skickas till leverantören som bevis för beställningen. Ett inköpsordernummer ska då anges på fakturan för att underlätta fakturamatchning och en hög grad av automatiserad fakturahantering. Eftersom kostnaden redan är godkänt kan denna typ av fakturor ofta skickas direkt till betalning utan manuell hantering. 

Automatisk distribution

Gällande omkostnadsfakturor så mäter Medius automatisering via nyckeltalet Automatiskt Distribution (i %). Detta nyckeltal anger hur många fakturor som direkt går till rätt person för attest. Dessa slipper ni manuellt distribuera. För att vidare underlätta hanteringen av omkostnadsfakturor finns det funktioner för att i Medius AP Automation automatisk använda konteringsmallar på fakturor. Med hjälp av dessa kan fakturor vara förkonterade när de går ut på attest.

Vad är automatiseringsgrad eller touchlessgrad

Touchless (i %) är det nyckeltalet Medius använder för att mäta hur många av dina varufakturor som inte kräver något manuellt hantering. Innehållet på dessa fakturor identifieras automatiskt och alla rader jämförs mot inköpsordern. De konteras och bokförs i affärssystemet utan att någon behöver hantera dem.
Notera att man i Medius kan sätta upp diverse regler för att öka tryggheten. Det är ni som bestämmer reglerna för fakturor (tex orderstorlek, eller från specifika leverantörer) som alltid måste kontrolleras innan de bokförs i affärssystemet.

https://www.exsitec.se/hubfs/HansAxelsson4%20.webp

Hans Axelsson

Affärsutveckling

Mobil: 073-424 14 60
Epost: hans.axelsson@exsitec.se

Vad undrar du om Medius AP?