Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Framtidens budgetering

Framtidens budgetering

Vi har under årens lopp mött många business controllers och ekonomichefer som uttryckt frustration kring hur deras budgetarbete fungerar. Vi får ofta höra att det tar för mycket tid, inte kommer ned på djupet och kräver en stor manuell arbetsinsats med mycket klipp/klistra.

Bilden är att ett Excel-drivet budgetarbete tyvärr tar musten och lusten ur många vilket gör att arbetet med den löpande framåtblicken blir lidande.

Hur ser det ut för er?

Till Inlägget 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering