Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Erbjudandet i Exsitec inför notering kraftigt övertecknat

Erbjudandet i Exsitec inför notering kraftigt övertecknat

Exsitec Holding AB (publ) (”Exsitec” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var mycket stort och Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, var övertecknat ca 13 gånger.

Erbjudandet omfattade 2 000 000 aktier i Exsitec, varav 1 500 000 nyemitterade aktier och 500 000 befintliga aktier som erbjöds av Standout Capital I AB. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 16 september 2020. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 52,5 MSEK före emissionskostnader och Exsitec tillförs omkring 2 200 nya aktieägare.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 10 205 000 till 11 705 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 12,8 procent. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 35,0 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Exsitec om 410 miljoner kronor. Erbjudandet omfattades till cirka 64,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 45,1 MSEK, från Creades AB, Cliens Kapitalförvaltning AB för Cliens Småbolag samt Syringa Capital AB.

– Det känns väldigt roligt att intresset för Exsitec har varit stort och att så många investerare väljer att investera i oss. Antalet investerare visar på att det finns en stark tro på Exsitec, vår affärsmodell och på vår framtid att hjälpa små och medelstora bolag till en mer digital vardag. Listningen på Nasdaq First North Growth Market stärker vårt eget varumärke och kommer vara bidragande till vår framtida tillväxt, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Delphi är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Prenumerera på pressmeddelanden


Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 200 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark. www.exsitec.se

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering