Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Exsitec genomför IPO om 70 Mkr på Nasdaq First North Growth Market

Exsitec genomför IPO om 70 Mkr på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Exsitec Holding AB har beslutat att genomföra en nyemission samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 000 000 aktier i Exsitec, varav 1 500 000 nyemitteras och 500 000 utgörs av befintliga aktier, vilka erbjuds till försäljning av Bolagets största ägare Standout Capital I AB. Priset i Erbjudandet uppgår till 35 kronor per aktie, innebärande att Erbjudandet uppgår till högst 70 miljoner kronor. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Bolaget till cirka 357 miljoner kronor. 

Creades AB, Cliens Småbolag och Syringa Capital har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 45,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 64,0 procent av aktierna i Erbjudandet. 

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag, den 21 augusti 2020, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Exsitec har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 16 september 2020.

Idén om notering av vår aktie på en publik marknad har vi burit med oss under en lång tid. När vi nu nått en omsättning om över 275 MSEK på rullande 12 månader med ett EBITA-resultat på över 40 MSEK och med en stor och ökande andel återkommande intäkter anser vi att vi är mogna att ta steget. Digitalisering av företags affärsprocesser är fortsatt av hög prioritet för våra kunder och vi vill ge nya investerare chansen att vara en del av fortsättningen av vår resa. Vi tror vi kan lyfta oss ytterligare genom att ha tillgång till kapitalmarknaden och de krav på professionalism och transparens som det innebär att vara ett noterat bolag, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. För mer information om erbjudandet se www.exsitec.se/investor-relations.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Preliminär tidsplan 

  • Offentliggörande av prospekt: 21 augusti 2020 
  • Anmälningsperiod: 25 augusti – 8 september 2020 
  • Likviddag: 15 september 2020 
  • Första dag för handel av Exsitecs aktier: 16 september 2020 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering