11 viktiga frågor vid byte av affärssystem

Affärssystemet är motorn i er verksamhet som binder samma flera olika verksamhetsområden som ekonomi, försäljning, inköp och lager. Efter flera år med samma lösning kanske inte affärssystemet stödjer en organisation som utvecklats. Då kan det vara dags att överväga ett byte.

Guiden ger dig svar på de vanligaste frågorna att tänka på vid byte av affärssystem, bland annat:

  • När är det dags att byta affärssystem?
  • Vad innebär det, i praktiken?
  • Hur går man vidare när man bestämt sig?
  • Vad kostar det?
  • Hur stor tidsåtgång krävs av personalen?
  • Hur påverkar bytet produktionen i bolaget?

Application-development-white