Är er fakturahantering helt automatiserad? 

Många organisationer har ännu inte upptäckt helautomatisk fakturahantering och de flesta har svårt att svara på på frågan om deras fakturahantering är automatiserad till någon grad. Ofta beror det på att det ibland är svårt att skilja på begreppen digitalisering eller även automatisering.

Denna checklista för självutvärdering hjälper dig att identifiera status på din fakturahanterings faktiska automationsnivå och hitta förbättringsområden och automationsmöjligheter.

Medius AP Automation förenklar och automatiserar hela din betalningsprocess, vilket möjliggör större kontroll över kostnader och efterlevnad. Föreställ dig oöverträffade nivåer av verkligt kontaktlös fakturahantering, förkortade ledtider, större kontroll och ökad finansiell insyn.

Om du vill veta mer om lösningen, besök vår sida för Medius AP Automation här

Ladda ner checklistan genom att klicka på knappen nedan:

E-payment-concept-white