Ökad lönsamhet i projektintensiva företag

Projekt för att förbättra företagets lönsamhet genomförs ofta för att generera snabba vinster och långsiktig konkurrenskraft. Det är inte ovanligt att företag kan minska kostnaderna med 15−20 procent och öka intäkterna med 10−15 procent. Denna guide riktar sig till dig som arbetar i projektform och debiterar per timme.

I denna guide går vi bland annat igenom: 

  • Vilka faktorer påverkar lönsamheten negativt? 
  • Beläggningsgrad och dess påverkan på lönsamheten
  • 7 tips för att öka beläggningsgraden 
  • Olika prismodeller för- och nackdelar 
  • Kundlojalitet och dess påverkan på intäkten 
  • Mätning av kundnöjdheten 
  • 15 tips för lönsamheten 

Ladda ner guiden eller läs mer om hur ni effektiviserar verksamheten genom knapparna nedan:

collective-thinking-white