Visma.net - Ett affärssystem i olika länder

Har ni en effektiv ekonomiavdelning?

Har ni olika affärssystem i olika länder? Ser strukturen olika ut beroende på land? Vi på Exsitec är vana vid att skapa en helhetslösning där ni har alla bolag på ett och samma ställe med en liknande konfiguration för att underlätta i vardagen.

Visma.net affärssystemet i molnet

Visma.net - Hantera verksamheter i olika länder i ett system

Verksamheter i olika länder behöver inte vara så komplext om man har rätt verktyg och rätt IT stöd. Visma.net finns i alla våra nordiska länder och gör det därför möjligt för er som företag att ha alla bolag samlade på ett och samma ställe. Visma.net är en molntjänst, vilket gör det möjligt att logga in och växla mellan de olika länderna direkt i webbläsaren. 

Gemensam kostnadsbärarstruktur för alla länder

Verksamheter i olika länder brukar ofta medföra att strukturen är uppsatt på lite olika sätt eftersom olika systemstöd ofta används i de olika länderna. I Visma.net kan samma struktur användas och rapporteringen kan ske på samma sätt oavsett om det är i Norge, Sverige eller Finland. Kostnadsbärarstrukutren kan anpassas efter era behov och därmed se likadan ut. Det finns också möjlighet att göra koncernkonsolidering direkt i Visma.net, om verksamheten i de olika länderna ingår i samma koncern. 

Smidiga betalningar med Visma.net AutoPay

Visma.net AutoPay är en tjänst för att kunna skicka betalningar automatiskt till banken utan att behöva arbeta med manuella betalfiler och liknande. Denna tjänst finns i alla våra nordiska länder med koppling till många av de stora affärsbankerna. AutoPay gör det möjligt att kunna signera och skicka betalningar till olika banker och från olika bolag från ett och samma system, istället för att behöva logga in i respektive bank, lägga upp betalningar och godkänna dessa. När betalningarna har blivit godkända i Visma.net swishar de iväg till banken via en direkt integration till banken. 

Automatisk valutakursimport

I Visma.net finns det möjlighet att få in valutakurser direkt i systemet från Europeiska riksbanken. Det gör det möjligt att ha dagsfärska valutor i alla bolag utan att behöva lägga in detta manuellt. 

Hur arbetar Exsitec med implementationsprojekt i flera länder?

Att implementera IT stöd när det är många personer involverade och som inte pratar samma språk kan vara utmanande. Vi har därför arbetat fram olika strategier för att kunna hantera dessa typer av projekt smidigt och undvika att saker “get lost in translation”. 

  • Ha en tydlig projektledare hos båda parter som kan sköta kommunikation internt för att kommunikationen mellan oss inte ska bli lidande av att det är många personer involverade i projektet. Det gör att det blir lättare att ha en tydlig kommunikation och projektledaren ser till att alla får ta del av informationen så att ingenting ramlar mellan stolarna. 
  • Att ha en stegvis implementation, där något land börjar och sedan efterföljs av resterande länder, medför att några personer inom företaget hinner bli varma i kläderna innan resterande länder börjar med Visma.net. Det tycker vi är bra, eftersom det då blir lättare att hjälpas åt internt och skapa en trygghet. 
  • Att skapa en gemensam struktur i affärssystemet för alla länder som funkar för verksamheten i respektive land. 

Exsitec är vana vid att implementera och förvalta denna typ av komplexa lösningar. Kontakta oss om du vill att vi ska hjälpa er att göra er vardag effektivare, enklare och roligare! 

Har du några frågor? Kontakta mig!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Linnea Pålsson
Linnea Pålsson

Affärsutveckling, 076 138 98 36