Anders Uddenberg
Anders Uddenberg
kontakta mig

Så enkelt analyserar du din försäljningsdata (uppdaterad 2021)

Så enkelt analyserar du din försäljningsdata (uppdaterad 2021)
I denna film fokuserar vi analys av försäljning och gör 3 analyser. Analys av försäljning genom frågor som:
  1. Vilka är våra mest lönsamma kunder?
  2. Hur presterar våra säljare?
  3. Vart säljs våra produkter och vilka är lönsamma?

Följ med i en kort film där vi visar hur Qlik Sense fungerar och hur ett företag på ett visuellt och enkelt sätt kan analysera sin försäljning.

I filmen kommer du får du se hur det går att få en överblick av nuläget, dvs se marginaler, lönsamhet, försäljning och andra nyckeltal nedbrutna på olika dimensioner såsom säljare, område, produktgrupp etc.

Utifrån detta borrar vi oss ner och identifierar vilka de mest lönsamma produkterna är och vilka säljare som presterar bäst.

Som en bonus visar vi också hur du enkelt kan göra egna analyser genom att dra och släppa olika objekt.

 

Bilder på applikationen i filmen

Bilden nedan visas de olika arken som finns i applikationen. Ett ark är ungefär som en flik eller tab i andra typer av applikationer. Varje flik visar en typ av information och du gör olika analyser på olika flikar.

qlik sense försäljningsanalys - ark.png

På nedanstående bild visas de nyckeltal som detta företag har bestämt att de ska följa upp. Här ser de marginal, budget, och försäljningsvolym. I graferna i mitten syns försäljningen uppdelad på region och produkt, samt budgeten per säljare.

qlik sense försäljningsanalys - dashboard.png

Bilden nedan visar hur det är möjligt att göra försäljningsanalyser och lönsamhetsanalyser per region och produkt.

qlik sense försäljningsanalys - analys.png

 

 

Guide: Beslutsstöd i praktiken

Kontakta skribenten

Anders Uddenberg
Anders Uddenberg