Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Använder ditt företag ekonomi- och affärssystemet Visma Global?

Använder ditt företag ekonomi- och affärssystemet Visma Global?

Läs mer om vad vi kan göra för att förvalta och förädla ert Visma Global här:

Vi trimmar ditt visma global

Det är många företag som idag använder Visma Global som sitt primära affärssystem.
Många av oss har utvecklat vårt förhållande till systemet under en längre tid och växt parallellt med det under många år. Och likt alla andra förhållanden i ens liv, är det rimligt att man vid någon tidpunkt (helst regelbundet), stannar upp och frågar sig själv om ens förhållande ser ut som man önskar:


  • Var är jag idag?
  • Var vill jag vara?
  • Var vill jag vara om 3, 5, 10 år?
  • Kan jag uppnå mina mål i mitt nuvarande förhållande?

Hur kan en framtid med Visma Global se ut?

Exsitecs framgångar bygger mycket på att vi identifierar de punkter i ett förhållande som orsakar friktion och sedan, genom dialog med kunden, kommer fram med förslag till förändring. Exempelvis:

  • Ibland beteendeförändring (genom t.ex. utbildning)
  • Ibland systemförändring
  • Ibland systembyte

Vi trimmar ditt visma global
Här vill jag vara tydlig: när vi på Exsitec säger 
systemförändring, så menar vi allt som oftast ekosystemsförändring.

Det är sällan kunden upplever problem med hela affärssystemet samtidigt. Det är oftast en eller ett par delar, t.ex. leverantörsfakturahanteringen, plock/pack eller statistik och uppföljning som man upplever ineffektivt.

Visma Global är en av komponenterna som ingår i det “bibliotek” av system som vi tar ansvar för.

Låg tillgång på konsulter och leverantörer

Låt oss vara ärliga - tillgången på erfarna Visma Global-konsulter är låg och det finns få tecken som indikerar att tillgången kommer öka över tid. På Exsitec har vi under hösten 2017 utbildat fler utvecklare på den VAF-plattform Visma Global är byggd på och försöker nu sträcka ut en hand till alla er som känner att ni skulle vilja ha någon att tala med.

Vi erbjuder fantastiska alternativ till Visma Global - alternativ som också kommer ifrån Visma Software och i och med detta ger ett mått av “kontinuitet” samt en möjlighet att ta med sig sin licensinvestering till en ny plattform.

Vill du höras angående Visma Global?

Vill du prata om konkreta utmaningar ni har eller bara bolla idéer om hur du tar ert förhållande med Visma Global vidare? Kontakta gärna oss då. 

Du kan även läsa mer om affärssystem här

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering