Arbetsordrar och verktyg för att digitalisera hanteringen av dessa

Arbetsordrar och verktyg för att digitalisera hanteringen av dessa

I medier talas det nu varmt om digitalisering, automatisering och gärna också om hur svenska företag inte hänger med i svängen. Ibland kanske hela digitaliseringsbegreppet känns som något främmande och något som inte rör just oss. Men om försvunna arbetsordrar, obegripliga anteckningar eller material som aldrig faktureras känns bekant kan det vara värt att lägga en minut eller två på att läsa mer om ett begrepp som kan spara er verksamhet många timmar.

Kontroll är ett nyckelord när man talar om system för arbetsorderhantering. Ett affärssystem för att samla all information från verksamheten är oumbärligt, men man går miste om större delen av nyttan ifall man fortfarande matar in arbetsordrar och annan information i systemet för hand.

Att digitalisera verksamheten frigör tid som istället kan användas till att skapa värde för kunden. Genom ett automatiserat system kan en arbetsorder komma från kund, ta sig igenom ett arbetsflöde och återrapporteras tillbaka till kund utan att den någonsin skrivits ut på papper. Uppdraget finns hela tiden tillgängligt i systemet vilket ger full kontroll och insikt i den egna verksamheten.

Digitaliserad hantering av arbetsordrar  i praktiken

Hur fungerar då digital arbetsorderhantering i praktiken? Ett bra exempel på en enkel men kraftfull lösning är marknadsledande Mobigo som är ett verksamhetssystem för mobil arbetsorderhantering. Har man anställda på fältet kan man vinna mycket tid och minimera risken för dubbelarbete genom att använda Mobigo för att snabbt och effektivt delegera ut uppdrag till sin personal. Personalen kan i sin tur enkelt rapportera in exempelvis åtgärder, tidrapporter eller protokoll på plats direkt i sina mobiltelefoner.

I Mobigo kan du lägga upp ditt artikelregister för att enkelt hålla koll på vilket material och hur mycket av det som använts på respektive uppdrag. På samma sätt kan du registrera arbetstid, restid eller någon annan tidtyp på uppdraget, detta kan sedan exporteras till ett lönesystem som underlag.

Brottas du med OVK-protokoll, energibesiktningsrapporter eller Säker Vatten-dokument? En riktig kioskvältar-funktion i Mobigo är de digitala och mobila checklistorna som erbjuder möjlighet att specificera upp alla de punkter som måste inspekteras och återrapporteras för hantering i mobilen.  

Systemet är väldigt anpassningsbart och det ryktas om att det till och med går att baka bullar i Mobigo. Säkert är i alla fall att det går att skräddarsy maximalt och att det lätt integreras med andra system i verksamheten.

Har du frågor om mobil arbetsorderhantering? Skicka ett mail till mobigo@exsitec.se så svarar vi så fort vi kan!

Kontakta skribenten