Per Risfors
Per Risfors
kontakta mig

Årsinventering, skönt att den är över….för alltid?

Årsinventering, skönt att den är över….för alltid?

När jag besöker företag är det är inte ovanligt att höra från ekonomi-, lager- eller logistikchefer att deras företag lägger ett par hundratusen kronor på att genomföra en årsinventering.

Kostnader för förberedelser, extra personal, övertid, (pizza) etc. summerar snabbt ihop till stora summor. När den fysiska inventeringen väl är genomförd så jobbar ekonomiavdelning vidare med att utreda differenserna som uppstått. Lageravdelningen försöker frenetiskt arbeta ikapp backloggen som uppstod på grund av att lagret var tvunget att vara stängt en eller ett par produktionsdagar.
Allt detta jobb för att upptäcka en inventeringsdifferens som belastar resultatet negativt…

Ett smart system för lagerhantering effektiviserar

Känner ni igen er? De pengar som dessa företag lägger på att genomföra årsinventeringar kan till stora delar finansiera en modern lagerhanteringslösning, ett så kallat Warehouse Management System (WMS).

Med ett WMS kan ni genomföra löpande inventeringar under normal produktion. Ett WMS medger också att jobba med så kallad nollpunktsinventering, dvs att i samband med plock inventera lagerplatsen då systemet anser att lagerplatsen skall vara tom. På så sätt kan lagerplatser inventeras flera gånger per år och en hög saldokvalitet erhålls. För att revisorerna skall bli helt nöjda behöver de lagerplatser som inte har fångats upp av tidigare inventeringar hanteras i en avslutande löpande inventering. Hela lagret är nu inventerat, under normal produktion, utan att företaget har genomfört en årsinventering.

Givetvis finns det en mängd andra fördelar med ett WMS. Är du intresserad att prata vidare om er lagerhantering så kontakta gärna mig eller någon av mina Exsitec-kollegor.

Kontakta skribenten

Per Risfors
Per Risfors