Anders Uddenberg
Anders Uddenberg
kontakta mig

Från data till insikt

Från data till insikt

Genom att omvandla data till insikt kan du fokusera på att få rätt saker gjorda, detta genom att fatta beslut baserade på den information som din verksamhet skapar. Gå medvetet från magkänsla till insikt - från data till vinst. 

Effekten av att fatta smartare beslut

Magkänslan är inte oviktig men har du råd att förlita dig till fullo på den? Alla individer i företag fattar dagligen beslut. Vissa är viktigare och får större konsekvenser men sammantaget är framgången för verksamheten, eller för delar inom företaget, beroende av alla de val som görs.

Det är de små steg och förändringar som under en tid slutligen avgör framgången. Det kan liknas med snöbollen som börjar rulla och blir stor och ostoppbar först efter ett tag. Tänk att under denna resa kunna fatta lite smartare beslut vid varje enskilt tillfälle. Effekten skulle bli som ränta på ränta och några procent bättre beslut skulle över tid göra stor skillnad på slutresultatet.

Har du råd?

Frågan är om du har råd eller tillräckligt med tid att lita på magkänslan. Vad gör dina konkurrenter? Chansar de och sätter hög tilltro till trial and error? Kan du skaffa dig ett övertag genom beslut tagna utefter faktiska värden tack vare att du hela tiden är bättre informerad samt har en högre kunskap om den egna affären och omvärlden?

Troligtvis finns lösningen till att ni ska börja fatta smartare beslut redan hos er tack vare att ni medvetet eller omedvetet dagligen genererar olika typer av data. Det handlar om att på ett aktivt sätt använda denna data för att skaffa sig ett försprång.

Oanvänd data har inget värde

All den information er verksamhet genererar, allt från transaktioner i samband med försäljning, operationer i produktion till idéer och sammanställningar enskilda anställda gör i Excel, är bara värdefull när den analyseras i rätt sammanhang.

Kan data lyftas fram i ljuset, sättas ihop med data från andra system och slutligen presenteras på ett sådant sätt att rätt slutsatser snabbt och enkelt kan dras av de som dagligen fattar beslut skapas ett stort försprång som över tid kommer sätta snöbollen i rullning.

Insight

Gör vi rätt saker?

En av de mest välkända och utspridda management-råden är What gets measured gets done. Man kan tycka vad man vill om detta råd men det finns sanning och värde i att följa uttrycket.

Att fatta beslut är viktigt, men det är lika viktigt att de beslut som fattas är de rätta besluten. Ett sätt att säkerställa detta är att se till så det finns samstämmighet mellan den vision och strategi som företaget arbetar utefter, samt de mål som satts upp och genomförandet som sker en bit ner i organisationen.

Ledningen förmedlar ofta strategi och vision varefter mål skapas i olika nivåer och slutligen brukar det mynna ut i olika handlingsplaner runtom i verksamheten. Det är inte helt orimligt att anta att ovanstående råd har uppkommit i samband med att man märkt att det inte alltid är helt lätt att följa upp de mål som satts eller de handlingsplaner som spikats.

Det är först när det finns möjlighet att följa upp och mäta det som skall genomföras som individer runt om i organisationen verkligen lägger målen top of mind. Att mäta något och därmed göra uppföljning är en väldigt stark indikator på att det är viktigt.

Till sist och syvende handlar det om att underlätta för alla i företaget att göra rätt. Att lyfta fram och använda data på ett sådant sätt att det föder insikter kan underlätta beslutsfattandet och kan ge enorma effekter.

Kontakta skribenten

Anders Uddenberg
Anders Uddenberg