Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Koncernchef Exsitec

Helintegrerat eller Best of Breed?

Helintegrerat eller Best of Breed?

Ett inlägg i branschens eviga fråga är om man som systemstrategi skall välja Best of Breed eller inte. Först en definition:

Best of Breed - Definition

I sammanhanget IT-system betyder Best of Breed "bäst av sin typ". Det syftar normalt till ett system, det bästa av sin sort, som är specialiserat på att hantera en funktion som utgör en delmängd av ett komplett verksamhetssystem. Det kan handla om ett specialiserat system för exempelvis tidrapportering,  elektronisk fakturahantering, rapportering eller serviceverksamhet.

Med denna approach väljer ni det system som bäst möter ert behov utifrån specifika funktioner snarare än att lägga tonvikt på helintegrerade system. 

Alternativet till Best of Breed kan kallas helintegrerade system, eller Best-in-Suite. Tidigare var detta synonymt med termen ERP-system (Enterprise Resource Planning) men benämningen ERP har mer kommit att betyda affärssystem generellt.

Fördelar med Best of Breed

Förespråkarna av Best of Breed-system säger att det alltid blir bättre att hantera de viktiga delarna i en verksamhet med ett system som är specifikt utvecklat för just den uppgiften och kundens behov. Ett helintegrerat system däremot kommer alltid innebära kompromisser och ett sämre stöd till verksamheten, eller en massa anpassningar som är svåra och dyrbara att bära med sig framåt.

Fördelar med Helintegrerade system

Förespråkarna av det helintegrerade systemet säger att en renlärig Best of Breed-strategi i stort sett är omöjlig, på grund av utmaningen med att ta fram och underhålla integrationen mellan åtskilda komponenter. Detta leder till höga kostnader och en frustration över att inte en part kan hållas ansvarig för helheten, samtidigt som det blir svårt för användarna att få dela sin användarupplevelse över flera system.

noah-windler-gQI8BOaL69o-unsplash

En systemstrategi för framtiden

I början av 2000-talet kändes det som förespråkarna för det helintegrerade systemet skulle vinna striden, med SAP och deras R/3 som den största segraren. Detta har dock kommit att ändras på senare tid och för en överskådlig framtid. Här är varför:

Användarvänliga gränssnitt

Nuförtiden så är moderna system enklare att använda – särskilt de som är specialiserade för en uppgift. De flesta användare på företag idag är också vana att använda många olika system.

Enkla integrationer

Det andra som hänt är att modern webbteknik gör det enklare, och många gånger billigare, att skapa integrationer som byter information mellan system.

Kostnadseffektivt underhåll

Det tredje är att det finns en baksmälla från de stora ERP-projekten där många kunder nu sitter med sönderanpassade system från en allt för ambitiös implementation. Systemens flexibilitet har kortslutits och hänger inte med ändrade verksamhetsbehov, liksom innebär oerhörda kostnader för underhåll och uppgradering.

Exsitecs affärsidé

Vi på Exsitec har som affärsidé att välja ut rätt IT-system som anpassas efter kundens verksamhet, se till att allt fungerar tillsammans och ta fullt ansvar även efter leveransen.

Vi arbetar inte efter en renlärig Best of Breed-strategi: Vi har valt ut ett antal olika programvaror som vi är trygga med och vet är mycket bra samt skapat färdiga integrationer mellan dem. Vi låser heller inte in kunden i en sluten struktur utan arbetar med mer löst kopplade systemdelar.

Vår ambition är att ge kunden ett komplett Best-of-Breed verksamhetssystem och samtidigt vara en leverantör som tar ansvar för helheten. Det är inte utan utmaningar, men ger högst utdelning för våra kunder.

Gör testet Systemkompassen


Har du fastnat i digitaliseringsdjungeln? Gör testet Systemkompassen och få reda på vilka system som skulle kunna hjälpa er i era utmaningar. Det tar ungefär 5 minuter.

Starta systemkompassen genom att klicka här

Kontakta skribenten

Johan Kallblad
Johan Kallblad

Koncernchef Exsitec