Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad kan ett molnbaserat ERP system hantera?

Vad kan ett molnbaserat ERP system hantera?

Visma Software ansvarar för Visma.net på den nordiska marknaden och även för en del andra europeiska länder. Visma.net baseras på en plattform som till 100 % är utvecklad för att användas som en Saas lösning.

Det som jag uppfattar som några av styrkorna i Visma.net är den redan förberedda automationen i alla processled. Det är skalbart och man kan dela upp processerna efter ett företags organisation och storlek.

Ett mindre företag vill automatisera vissa processer som de anser är onödiga kontrollsteg, medan ett större företag vill att det ska passera vissa roller och visuellt kontrolleras.

Det finns ett stort utbud av funktionalitet i Visma.net. Det går att enkelt aktivera logistikfunktioner som saknas i många traditionella ERP system.

Med hjälp av en erfaren konsult kan man komma fram till hur och vad man kan nyttja i systemet och vilka parametrar som behöver sättas för att det ska stödja verksamheten på bästa sätt.

Nedan följer några exempel på vad ett molnbaserat system som Visma.net kan hantera idag.

Multipla lager

  • Inköpsförslag från leverantör, eller påfyllnad från annat lager
  • Det finns komplett affärslogik för att hantera utleverans, orderdokument, transport och varumottag. I redovisningen kan man se värdet av varor på väg till t ex annat lager.
  • Obegränsat antal placeringar kan sättas på varje lager, vilka kan ställas in huruvida det är tillgängligt för försäljning, inköp, lageröverföring osv.

Automatisk uträkning av beställningspunkter m.m.

  • Utifrån historiska försäljnings och inköpstransaktioner, med eller utan säsongsparametrar, räkna ut nya beställningspunkter, ledtider m.m. Detta kan sedan automatuppdateras på artiklarna. Det nyttjas sedan vid skapande av nya påfyllnadsförslag i kombination med lagersaldo och inneliggande försäljnings och inköpsorder.

Avancerad inventeringsrutin

  • Utifrån lagerrörelser kan man automatberäkna och få hjälp med att klassa sina varor som t ex A,B, C varor. Det innebär t ex att man från förslaget kan styra vilka varor som ska inventeras oftare än andra samt skapa rullande förslag på inventeringsunderlag.

Ovanstående är avancerade funktioner som jag upplever inte finns i enklare molnbaserade system. Även många av de traditionella ej webbaserade systemen saknar dessa funktioner. För många företag är det som beskrivs ovan överkurs och inte nödvändigt idag. Men tänk efter redan nu och fundera över vilket behov har du imorgon, nästa år, åren därefter. Se till att affärssystemsleverantören ger dig möjlighet att växla upp, växa och ytterligare effektivisera din verksamhet.

Sammanfattningsvis

Om hjärtat av din verksamhet är försäljning av lagervaror, är det kanske dags att se över er strategi och ställa krav på god logistikfunktionalitet. Är du beredd att ta steget att lägga din data i en Saas-lösning?

Börja med att analysera marknaden, det börjar att komma allt fler system som från grunden är utvecklat för att levereras som en Saas-lösning. Fördelen med dessa är att de inte har något arv från en äldre lösning som begränsar möjligheterna till utveckling.

Framtiden är redan här, molnbaserade kraftfulla ERP system finns.

Läs mer om Visma.net här

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering