Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är en Minimum Viable Product - MVP?

Vad är en Minimum Viable Product - MVP?

När man pratar om utveckling av programvara pratas det ofta om 2 saker; Agil utveckling och MVP (Minimal Viable Product). Dessa två termer är väldigt viktiga och tillsammans blir de ofta ett vinnande koncept.

Vad är MVP? 

En Minimum Viable Product är en produkt som har så lite funktionalitet som möjligt men ändå uppfyller grundkravet för användaren/kunden. Ibland benämns den också som “Walking skeleton”. Det kan vara en applikation som i slutändan till exempel ska bli en webbshop, som i ett förstaskede bara har en produkt som man kan klicka köp på, se i sin varukorg och tillslut bekräfta köpet.

Den här produkten går nu att testa av beställaren (det vill säga dig) och redan här kan problem eller förbättringspotential upptäckas. “Vi måste ha tydligare köpknapp”, “Mer info måste anges i varukorgen än vad vi initialt trodde” eller “En integration med Klarna vore bra” är exempel på saker som kan komma upp när man tittar på sin Minimal Viable Product. Vid nästa iteration kan man då välja att fokusera på de sakerna som har kommit upp under testning och prioritera dem för att få en så stabil och bra slutprodukt som möjligt.

Vad är fördelarna med att jobba med MVP?

Fördelarna är många, men här är de 4 viktigaste anledningarna till att jobba med en MVP:

  1. Möjlighet att testa sin produkt med minsta möjliga resursåtgång.

  2. Med en Minimal Viable Product får man redan i ett väldigt tidigt stadie feedback på produkten och vad som kan förbättras.

  3. Den totala utvecklingskostnaden går i många fall ner då kostnaden att rätta till ett fel ökar exponentiellt med hur sent i projektet det upptäcks.

  4. Minimera antalet arbetstimmar.

 

Funderar ni på att utveckla en skräddarsydd applikation eller webbshop till ert företag?

Skräddarsy din digitala lösning

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering