Optimera kassan med Planacy

Att prognostisera kassaflödet är ett viktigt men för många manuellt och tidsödande jobb. Trots en stor insats är det svårt att nå hela vägen med resultat att kassan ofta blir onödigt stor och binder kapital i onödan.

Med Planacy får du det stöd du behöver med en integrerad planering av kassaflöde, resultat- och balansräkning.

Innehåll:

Planacy ger dig stöd att automatisera och accelerera arbetet med budget, prognos och planering.

Få en uppdaterad bild av verksamhetens likviditetssituation och få stöd att integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med övriga finansiella processer.

1
Kassaflödesprognoser

Varför prognostisera kassaflödet?

En kassaflödesprognos är en plan för när pengar kommer flöda in och ut ur kassan och hur mycket du har kvar i periodens slut. Kassaflödesprognosen hjälper dig förstå hur mycket pengar du har, skulle kunna ha och borde ha.

Som CFO vill du inte binda mer kapital än nödvändigt. En osäker kassaflödesprognos gör att du måste hålla en extra buffert för att vara säker på att alltid kunna betala t.ex. löner, leverantörsskulder och skatter. Det betyder att du måste hålla mer pengar i kassan än vad du sannolikt behöver.

Om du med bättre säkerhet kan prognostisera hur kassaflödet kommer utvecklas framåt så går det att hålla mindre pengar på kontot. Varje sparad krona går att översätta till en högre vinst och en bättre planering och hantering av din nutida och framtida finansiella situation.

2

Så kan Planacy stödja dig

Ditt kassaflöde ändras dagligen. För att få en helhetsbild och god förståelse för förändringarna krävs en tydlig överblick för kassaflödet som inkluderar både historiska trender och kommande prognoser

Med Planacy får du detta stöd. Optimera hanteringen av din kassaposition och arbeta utifrån en kassaflödesprognos som är korrekt, förståelig och transparent. Om du ändrar eller justerar din budget / prognos i Planacy justeras det prognostiserade kassaflödet automatiskt samtidigt som du får en överblick av kassaflödets historiska utveckling. Det uppsatta regelverket i Planacy hanterar balans- och kassaflödesprognosen så att den alltid hänger ihop och är uppdaterad.

Med Planacy kan du

  • Spara tid och snabbt få fram en aktuell kassaflödesprognos
  • Få full kontroll över kassaflödet och varför det ser ut som det gör
  • Få full historik på hur kassaflödet sett ut under tidigare år
  • Ta beslut baserat på underlag som är korrekta och transparenta
  • Få fakta på bordet som hjälper dig minska kapitalbindningen
  • Analysera helheten och gör scenarioanalyser. Vad blir effekten om du betalar vissa leverantörer senare? Vilka kredittider kan du ge kunderna innan kassapositionen hotas? Jobba mindre och få ut mer - ta t.ex. fram bättre underlag inför diskussioner med långivarna

Fördelar

  • Koppla samman din finansiella planering för kassaflöde, resultat- och balansräkning
  • Generera snabbt en ny kassaflödesprognos på den detaljnivå du önskar
  • Analysera både ditt prognostiserade och historiska kassaflöde
  • Få fakta som hjälper dig optimera storleken på din kassa

Vill du veta mer?

Vi har ett stort antal kunder som lämnat Excel och äldre lösningar för att istället planera med Planacy. Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

3

Så fungerar det med Planacy

Direkt vs Indirekt Metod

Det finns två sätt att göra en kassaflödesanalys på. Planacy följer den indirekta metoden.

Direkt metod

En metod som bygger på att man tittar på vad som kommer in och åker ut på bankkontot.

Metoden går bra att använda i ett litet företag men är svårt att komma i mål med i ett större bolag. Ansatsen tar mycket tid i anspråk och du når sällan hela vägen vilket gör att en plugg behöver adderas för att  få korrekthet i metoden.

direkt-metod-kassaflode-v2

 

Indirekt metod

Med denna ansats bortser vi från vad som hänt på bankkontona och tittar istället på resultaträkningen och balansräkningen samt vilka förändringar som sker där.

Det är jämförelsevis mycket enklare att räkna baklänges än att skärskåda alla banktransaktioner. Om man följer metoden går hela pusslet att lägga och det går att få koll på varenda krona. 

indirekt-metod-kassaflode-v2

Flödet i Planacy

I Planacy kan du enkelt skapa en likviditetsbudget med ett eller flera scenarion och sen följa upp dem med fasta eller rullande likviditetsprognoser.

resultatrakning-exsitec1. Resultaträkning

Resultaträkningen är kärnan i budgetprocessen. Med Planacy får du stöd för att automatisera arbetet och driva och övervaka processen centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste kostnads- och intäktsdrivare.

Resultaträkningen blir oftast slutresultatet av en budget- och prognosprocess men arbetet behöver inte sluta här.

balansrakning-exsitec2. Balansräkning

Budgeten och prognosen av balansräkningen får ofta inte tiden den förtjänar. I Planacy kan du administrera ert regelverk så att balansräkningen automatiskt hänger ihop med dina övriga finansiella processer.

kassaflode-exsitec3. Kassaflöde

Balansräkningen och resultaträkningen driver fram en korrekt kassaflödesuppställning. När du uppdaterar budgeten eller prognosen uppdateras likviditetsprognosen automatiskt. Som controller eller CFO administrerar du själv regelverket i Planacy via ett användarvänligt gränssnitt.

likviditet-exsitec4. Optimera din likviditet

Arbeta aktivt med din kassaposition utifrån en detaljerad, transparent och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos. Optimera och säkerställ att likviditeten inte blir onödigt stor och binder kapital i onödan.

excel-problem-budget-prognos_v2

Gör du budgeten i Excel?

Då är du i gott sällskap! Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

4

Se 30 min. webinar

5

Få svar på dina frågor

Har du frågor om Planacy? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp