Enklare budget, prognos och planering

Gå från strategi till handling. Med Planacy får du stöd att automatisera och accelerera arbetet med budget, prognos och planering.

Spara tid, öka kontrollen och stärk samarbetet mellan finance och verksamhet. Planacy hjälper dig förenkla processerna och gör det enklare att driva den finansiella planeringen framåt. 

 

Dator (7)

 

HSB      Fenix Outdoor          Besqab          Office Depot          Filippa K            Stockholms Sjukhem

Innehåll

Vi har med åren byggt upp en solid erfarenhetsbank som gör att vi kan hjälpa dig få ut det mesta ur din Planacy-investering. Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

1

Planacy på 2 minuter

Se möjligheterna med en modern planeringsplattform.

 

Light Gray-Gray

Vem passar Planacy för?

Över 150 svenska företag använder Planacy för sitt arbete med budget, prognos och planering. Alla arbetar på sitt sätt och har en lösning anpassad för just deras processer, behov och IT-miljö.

 

Några av våra kunder

HSB Fenix Outdoor Besqab Office Depot Filippa K Stockholms Sjukhem
Check

Anpassningsbar

Kom ifrån komplicerade Excel-lösningar och äldre oflexibla system. Planacy är byggt för att kunna anpassas och stödjer både användare och administratörer att effektivt utföra sina uppgifter.

Check

Integrerbar

Dra nytta av dina gjorda investeringar. Integrera Planacy med ditt BI (Qlik, Power BI, Tableau m.fl.) och få en delad datamodell och sammanhängande lösning för uppföljning och planering.

Check

Värdeskapande

Vässa kvalitén på siffrorna genom att förenkla dina planeringsprocesser och automatisera tidsödande manuellt arbete. Bredda deltagandet och öka kontrollen med stöd av ett kraftfullt workflow.

Check

Framåtblick

Frigör tid för mer analys och ett frekventare prognosarbete. Med en bättre uppdaterad bild av framtiden kan ni reagera och agera snabbare på möjligheter och utmaningar.

Check

Tillsammans

Involvera fler i budgetarbetet och säkerställ samsynen mellan ledning och verksamhet. Förenkla inmatningen med drivare och få stöd för att effektivt konsolidera och analysera budgetdata.

Check

Resultat

Implementera snabbt och kör lösningen i molnet eller hos er. Få en snabbare och mer sammanhängande process som ökar värdet av er planering.

Så säger kunderna

filippa-k-v2
Planacy har förenklat vårt arbete

"Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe."Craig Erdrich
Group Business Controller på Filippa K

besqab-planacy-v1

Planacy har gett oss ökad kontroll 

"Från att ha allt i Excel till ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår operativa organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt”


Magnus Ekström
CFO på Besqab

wisegroup-small

Planacy ger oss trygghet i siffrorna

"Wise Group har en komplex budget- och prognosprocess som blivit enkel att administrera och använda tack vare Planacy.

Med stöd av ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter drivs rätt belopp in på rätt konto och kostnadsställen vilket underlättar vårt budget- och prognosarbete.”

Camilla Molin
Controller på Wise Group

yrkesakademin-small
Planacy upplevs som väldigt användarvänligt

"Planacy förenklar med sin användarvänlighet planering av den operativa verksamheten. Integrationen till Qlik Sense tillåter dessutom snabb åtkomst till de viktigaste operativa och ekonomiska nyckeltalen, vilket möjliggör ständig förbättring av YrkesAkademins verksamhet och resultat. Återkopplingen från personalen har varit ytterst positiv.”

Antti Rokala
CFO på YrkesAkademin

haglofs-v3
Planacy har gett oss ökad kvalitet på arbetet

"Med Planacy kan vi lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att manuellt sitta och konsolidera data i Excel genom traditionellt 'Copy/Paste'.

Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna."Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

clear-channel-v2
Planacy har gjort vårt arbete mer strukturerat

"Planacy har gett oss förutsättningar att arbeta mer strukturerat och överskådligt med budget och prognos. Vi har börjat med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrat som t.ex. med införandet av Planacy's HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder."


Björn Fröblom
FP&A Manager Scandinavia på Clear Channel

Årets partner fyra år i rad!

Årets Planacy Partner år 2019

 

Årets Planacy Partner år 2020

 

Årets Planacy Partner år 2021

 

Årets Planacy Partner år 2022

 

 

sa-arbetar-svenska-foretag-med-budget-prognos-2023

Så arbetar svenska företag med budget & prognos år 2023

Läs rapporten om hur svenska företag arbetar med sina finansiella planering. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad januari-februari 2023.

 

En del av din system-miljö

Planacy är byggt för att kunna prata med andra system.

I många av våra kundprojekt läser vi in data i Planacy från en eller flera datakällor som t.ex. affärssystem, redovisningssystem, HR-system och tidredovisningssystem. 

En mycket vanlig integration är kopplingen till beslutsstöd som t.ex. Qlik Sense, Power BI och Tableau. Med denna integration får du utväxling på din redan framtagna datamodell och får en sammanhängande miljö för analys, rapportering och planering.

planacy-integration
planacy-partner

Vi tar projektet i mål

Planacy AB använder sig av en partnermodell där utvalda leverantörer säljer och genomför projekten ute hos kunderna. Lika viktigt som det är att välja rätt systemstöd är det viktigt att även välja rätt konsultpartner.

Vi är ett pålitligt och resultatinriktat konsultföretag som är enkla att ha att göra med. Vi var med när Planacy startade år 2015 och har med åren byggt upp en solid erfarenhetsbank som gör att vi kan hjälpa dig få ut det mesta ur din Planacy-investering.

2

Lösningar

Planacy stödjer vanligt förkommande behov och processer vilka alla kan kopplas ihop till en fungerande helhet.

Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i exempelvis en resultatbudget, eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att förbättra din framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten.

3
4

Dags för ett enklare budgetarbete?

Med Excel

Budgeten är för många den stora årliga gemensamma planeringsaktiviteten. Det är också ett arbete som ofta förknippas med stress och sena kvällar.

Process, data och användare ligger i olika system och arbetet mellan finance och verksamheten hänger inte ihop. Avdelningarna sitter med sina egna Excel-ark och skickar vidare dem till budgetansvarig som manuellt får mata in siffrorna i den centrala lösningen. Ändras en plan reflekteras inte ändringen automatiskt i alla andra planer.

Viktig tid går och det finns inget sätt att se hur en ändring slår finansiellt och operationellt i resten av verksamheten. Kvalitén på siffrorna ifrågasätts och ofta är det bara en eller två personer som vet hur Excel-lösningen hänger ihop. Något som gör processen personkänslig och svår att växla upp.

Utmaningar

  • Mycket tid och energi går åt till tråkigt repetitivt arbete. Kan din och kollegornas tid användas bättre?

  • Många manuella steg ökar risken för misstag. Om det smyger sig in fel i data - kan du hitta dem och vad blir annars konsekvenserna?

  • En lång och tidsutdragen process gör att siffrorna snabbt blir inaktuella och ifrågasatta. Går det att öka värdet genom att arbeta på ett annat sätt?

Se Webinar ↓

Bättre budgetering utan Excel

Med Planacy

Planacy hjälper dig automatisera och accelerera ert arbete med budget. prognos och planering. Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering

Med Planacy får du stöd för att:

  • Uppdatera planer och prognoser snabbt
  • Stärka samarbetet och kopplingen mellan verksamhetens operativa och finansiella planer
  • Identifiera, analysera och hantera förändring
  • Frigöra tid och bedriva ett mer värdeskapande planeringsarbete

Med Planacy Excel add-in kan du enkelt läsa ut data från Planacy till Excel. Skapa t.ex. era prognoser i Planacy och använd Excel till rapportering/analys eller låt ert befintliga rapportpaket uppdateras med data automatiskt från Planacy.

 

Möjligheter

  • Få mer gjort på mindre tid. Driv en effektivare planering genom att förenkla, automatisera och integrera process, data och organisation.

  • Säkerställ kvalitén på siffrorna. Öka kontrollen över process och data och få full spårbarhet i vem som gjort vad och när.

  • Kapa kalendertid. Med snabbare processer kan du prognostisera oftare och reagera och agera snabbare, tidigare och mer datadrivet vid avvikelser mot planen.

TIPS

Läs rapporten om hur svenska företag arbetar med budget, prognos och finansiell planering. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad mars 2023.

5

Vad kostar Planacy?

 

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Få hela bilden

Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring en Planacy-lösning som inkluderar projekt, licenser, driftmiljö och utbildning.

6

Prata Planacy med mig

Med mig kan du prata om allt som rör Planacy. Från behov till teknik och licensfrågor. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling