Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Så arbetar svenska företag med budget och prognos år 2022

Så arbetar svenska företag med budget och prognos år 2022

Vår partner Planacy har släppt rapporten "The State of Corporate Financial Planning 2022"  som går igenom hur svenska företag arbetar med sin finansiella planering.

De senaste åren har inte varit lättnavigerade vilket gör rapporten extra intressant i vårt tycke. Syftet med rapporten är att synliggöra hur olika ekonomifunktioner arbetar och dela kunskap som hjälper fler företag att förändra och förbättra sin finansiella styrning. 

exsite-The-state-of-financial-planning-Planacy-2022

Rapporten visar hur det finansiella planeringsarbetet gått från att vara en ”politisk” produkt till att bli en allt viktigare del av företagets övergripande styrning. Något som gjort att kraven på CFO samt Business och Finance Control ökat samtidigt som det ställt krav på investeringar i systemstöd som bättre klarar av att hantera dagens komplexa och snabbrörliga värld.

Läs rapporten och se hur olika företag hanterat nya krav och utmaningar samt tagit tillvara på de möjligheter som en förbättrad finansiell planering och styrning ger. Med rapporten följer även en spaning om vad Planacy tror framtiden har att erbjuda på området. 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering