Anders Uddenberg
Anders Uddenberg
kontakta mig

(smartare beslut)^x är ekvationen för framgångsrika företag

(smartare beslut)^x är ekvationen för framgångsrika företag

Albert Einstein lär ha sagt att ränta-på-ränta är världens åttonde underverk.

Huruvida han yttrade just de orden eller ej så stämmer det att effekten av kontinuerliga förbättringar ger en enorm effekt över tid.

En hög pengar som får förränta sig blir över tid blir tillslut en mycket större hög. Motsvarande analogi kan appliceras på företag. Ett företag som kontinuerligt kan fatta lite smartare beslut vid varje tillfälle kommer över tid skaffa sig ett enormt försprång gentemot konkurrenter.

Effekten kan enkelt visualiseras med hjälp av ovanstående bild. I början märks nödvändigtvis inte effekten av det nya sättet att jobba och fatta beslut. Efter ett tag och över tid blir det däremot uppenbart att något fundamentalt har skett.

Betänk följande:

Vad skulle hända om alla på ditt företag alltid fattade det smartaste beslutet?

Givetvis är detta en utopi men precis som ränta behövs inga enorma förbättringar för att det ska ge stor effekt över tid. Skulle ni klara av att förbättra er 5 % eller kanske 10 %?

Långt ifrån omöjligt

Efter att ha jobbat med flera hundra företag så vet vi att de som sätter sig i den positionen där de har möjlighet att fatta mer välinformerade och välgrundade beslut får en positiv effekt på lönsamhet, operationell effektivitet och tillväxt.

En nyckel i detta är att det ska vara enkelt att göra rätt.

Se till att ni snabbt kan följa upp utfallet av projekt, nya initiativ och alla andra aspekter som innefattar någon form av osäkerhet.

Ju snabbare ni vet att ett beslut gav positiv effekt desto bättre, och ju snabbare ni vet att ett beslut inte gav önskat resultat desto snabbare går det att lära sig av det och gå vidare.

Högst troligen är det så för er att det är de många små, dagliga, besluten som efter tid avgör er framgång - snarare än ett stort specifikt beslut.

Se därför till att de personer som ska fatta beslut hos er har tillgång till den informationen de behöver för att beslutet ska bli så smart som möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!

Kontakta skribenten

Anders Uddenberg
Anders Uddenberg