Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson

Linnéa Pålsson

kontakta mig

De 5 hetaste trenderna inom affärssystem 2023

De 5 hetaste trenderna inom affärssystem 2023

Efter en lång och omtumlande resa genom en global pandemi börjar och kring, världen sakta och  men säkert återgå till ”det normala”. Men världen som vi kliver ut i har knappast lämnats oförändrad. Parallellt med den omställning ingen organisation kan ha undgått har den redan starka digitaliseringstrenden exploderat. Digitala möten, AI-lösningar och molnbaserade system har blivit en självklarhet i en modern verksamhet. Men hur har verksamhetens kärna, affärssystemet, utvecklats i allt det här?

Här är 5 trender inom affärssystem värda att hålla koll på under 2021!

 

1. Flytten till molnet fortsätter! 

2. AI - en självklart del av framtidens ERP-system

3. Mobilitet och Flexibilitet 

4. Användaren i fokus

5. 1 + 1 blir 3 med integrationer

1. Flytten till Molnet fortsätter!

En självklarhet att ta upp i sammanhanget är trenden att allt fler organisationer väljer att flytta sitt affärssystem till molnet. Det är samtidigt en trend som sannolikt bara har börjat. För en organisation som växer är skalbarheten i ett molnbaserat ERP-system oslagbart och du kan enkelt anpassa systemet i takt med att verksamheten blir större.

Molnlösningar medför också mindre krav på IT-kompetens inom det egna företaget då systemet underhålls och uppdateras automatiskt för användarna som på köpet även får ett mer användarvänligt system med högre flexibilitet. Det ställer högre krav på produktleverantören kring IT-säkerhet, än vad det sätter på er som bolag. 

Med standardiserade arbetssätt och automatiserade processer blir det dessutom enkelt att effektivisera och modernisera ekonomifunktionen, vilket sparar både tid och pengar.

 

2. AI – En självklar del av framtidens ERP-system

AI börjar nu på riktigt ta klivet in i vår vardag och visa på den enorma kapacitet som finns att skörda. Bland annat har ChatGPT blivit en stor buzz under början av 2023. Parallellt med resan som görs i resten av samhället implementeras AI även allt oftare i våra affärssystem. Bakom kulisserna kan ett AI-system idag användas för otaliga ändamål. Bland annat för att automatisera affärsprocesser, optimera användarupplevelsen eller upptäcka och identifiera finansiella bedrägerier. Hur AI-systemens roll inom framtidens affärssystem kommer utvecklas kan ingen säkert säga, men en sak står klart: utvecklingen har bara börjat! 

 

3. Mobilitet & Flexibilitet

Om pandemin har lärt oss någonting så är det värdet av flexibilitet och att snabbt kunna anpassa sin verksamhet i ett ständigt föränderligt affärsklimat. Det här är en förmåga som idag prioriteras högt vid val av systemstöd och blir ett allt viktigare krav att uppfylla i ett modernt affärssystem. Det är samtidigt svårt att inte se fördelarna med att när som helst kunna ge sina anställda direkt tillgång till verksamhetens mest centrala processer och all tillhörande information, oavsett om dom befinner sig på ett tåg, i ett hemmakontor eller någon helt annanstans. 

 

4. Användaren i fokus - Low code & No code

I takt med att världen digitaliseras och många processer inom verksamheten blir mer och mer komplexa sker en förändring i motsatt riktning för affärssystemanvändare. Trenden idag går nämligen mot att allt fler system grundar sig i s.k. Low code eller No code plattformar. Den här typen av lösningar ställer mindre krav på programmeringskunskaper och utvecklarkompetens hos användaren, vilket gör att systemen blir mer lätthanterliga och anpassningsbara. Du som användare får då möjligheten att till exempel skapa personliga dashboards för att visualisera data som är relevant för just din roll, konfigurera systemets layout så att det passar just dina behov och anpassa systemets flöden så att det blir optimalt för just dina arbetsuppgifter.

 

5. 1 + 1 blir 3 med integrationer

Det är minst sagt svårt idag att låta ett system hantera hela verksamheten. Många affärssystem är visserligen ofta stora och tillfredsställer egentligen många av de mest grundläggande behoven på en övergripande nivå, men inget enskilt system kan vara bäst på allt. En kombination av flera olika systemlösningar blir därför allt vanligare och ERP-systemet kompletteras i regel med CRM-system, EFH-lösningar, BI-verktyg, projekthanteringssystem, planering- och budgeteringsverktyg, lagersystem… Listan är lika lång som möjligheterna är stora. Ett affärssystem med öppna API:er förenklar integrationen mot andra system och lägger grunden för en effektiv, sömlös och modern systemlösning. Det är helt enkelt en självklarhet i nyare affärssystem. 

 

Det händer kort och gott väldigt mycket inom affärssystems världen just nu. De här trenderna och många fler kommer sannolikt bara fortsätta växa i framtiden. Här kommer därför avslutningsvis en fråga som kanske är värd att fundera lite extra på: Hänger ert affärssystem med i utvecklingen?

 

Hur kan vi hjälpa dig? 

Kontakta skribenten

Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson

Linnéa Pålsson