Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Uppgraderat affärssystem - navet i verksamheten

Uppgraderat affärssystem - navet i verksamheten

Automatisering för högre affärsnytta 

Många företag står idag inför utmaningen att byta eller uppgradera sitt affärssystem. För att öka affärsnyttan genom tekniken är det ofta automatisering som står i fokus som främsta orsak. Företag vill bland annat uppnå högre effektiviseringsgrad, det gamla systemet är oflexibelt och saknar stöd för aktuella affärsbehov eller önskan att samla allt i ett och samma affärssystem. Resultatet av att uppgradera eller byta till ett nyare affärssystem leder till att medarbetare kan fokusera på analys, uppföljning, avvikelser och strategi. När företag en gång implementerade sitt affärssystem fylldes det dåvarande syftet, men i rådande föränderliga värld behöver vi följa med i utvecklingen för att inte se oss omsprungna av startups som hoppar på den nya tekniken direkt. Då behöver etablerade företag istället uppgradera sina affärssystem eller genomgå ett systemskifte.  

Förändringsarbete 

När det kommer till förändring är det mycket att ta hänsyn till. Oavsett om det handlar om att uppgradera det befintliga affärssystemet eller byta ut det så tillkommer många komplexa beslut. Begreppet förändring är något alla bör ha i åtanke vid sådana beslut. Visma, företaget bakom produkterna Visma.net och Visma Business tillsammans med Meritmind släppte nyligen en rapport om detta ämne, där de menar att vikten av förberedelse samt att se värdet för hela verksamheten är nyckeln till framgång. Take aways när det kommer till att genomgå en sådan resa internt är framförallt att alla i organisationen vet vad som händer och varför, att det finns en aktiv och engagerad ledning, leverantören är aktiv och tillgänglig och det finns en tydlig bild av behov, krav och mål.

Rapporten ger läsaren en inblick i hur svenska företag som genomfört ett systemskifte ser tillbaka på sitt tillvägagångssätt, resultat och investering. Om ni går i tankar att byta eller uppgradera ert affärssystem kommer här 200 svenska företags bästa råd (från egen erfarenhet):

  • Ifrågasätt egna processer, ställ frågor och våga förändra det som idag sker på rutin
  • Engagera och se till att många blir delaktiga. Om anställda känner inkludering och engagemang kommer förändringen att tas emot mer öppet. 
  • Ta er tid att förbereda er, lägg ned tid att hitta en lösning som passar er verksamhet och era behov. 
  • Engagemang från rätt personer! Vem eller vilka som leder förändringsarbetet är avgörande.

Som sagt, när det kommer till förändring behöver man först ställa sig frågan om NÄR, inte hur.

 

Vill du läsa mer om våra lösningar inom affärssystem och komma i kontakt med en av våra försäljare, klicka här!

Här kan du ta del av hela rapporten av Visma och Meritmind

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering