Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Varför totalkostnad är viktigare än licenskostnad vid köp av Qlik

Varför totalkostnad är viktigare än licenskostnad vid köp av Qlik

Det oberoende företaget Gartner har nyligen gjort en sammanställning av totalkostnaden för marknadens samtliga Business Intelligence-plattformar. 

Bland 48 BI-leverantörer var Qlik billigast

Sett över 36 månader och när övriga aspekter utöver licenskostnader räknas med i investeringen så uppnås lägst totalkostnad per användare när företag väljer Qlik.

Detta går att jämföra med tex:

  • Tableau - 22 % dyrare över 3 år
  • Microsoft - 274 % dyrare över 3 år

Nedan sammanfattar vi de viktigaste aspekterna, slutsatserna och rekommendationerna från rapporten.

Licenskostnaderna: Dessa avslöjar inte vilken Business Intelligence-plattform som blir billigast i längden

Licenskostnaderna utgör en del av investeringen men sett över 36 månader är det inte dessa som avgör vilken plattform som har den lägsta totalkostnaden.

För att komma fram till vilken BI-lösning som är billigast har Gartner summerat:

  1. Initial licenskostnad per användare, +
  2. Ev underhåll eller återkommande licenskostnader över 3 år, +
  3. Investeringskostnad i hårdvara/infrastruktur per användare, +
  4. Initial uppstartskostnad knuten till extern BI-leverantör (exempelvis konsultföretag), +
  5. Initial uppstartskostnad knuten till interna resurser (exempelvis intern tidsåtgång), +
  6. Pågående kostnad till extern BI-leverantör under 3 år, +
  7. Kostnaden för intern IT-ansvarig som sköter löpande drift

Förvaltning och förbättring: Enkelhet i användning, datahantering och underhåll drar ner totalkostnaden

Sammanställningen visar att plattformar med lägre licenskostnader sällan ger en lägre totalkostnad, samtidigt som Open Source-alternativ ger högst totalkostnad.

Anledningen till detta är att en stor andel av kostnaden ligger i att ha anställda som sköter driften och underhåll (IT-personal), samt att anställda lägger mycket tid på att arbeta i ett system som inte är enkelt utan kräver tex manuell hantering av data. Detta kan handla om att manuellt tillrättalägga data från olika databasen eller Excelfiler för att sedan kunna läsa in detta i ett BI-verktyg.

Gör mer själv: Moderna BI-plattformar kräver mindre IT-kunskap

Qlik har lägst totalkostnad tack vare låga underhållskrav och stora möjligheter att göra mycket själv vilket kräver få konsulttimmar.

Studien pekar på att företag väljer en lösning från Microsoft då deras licenskostnad är relativt låg. Dessvärre visar det sig att totalkostnaden för deras lösning är bland de högsta då det ofta krävs desto mer i implementation och underhåll sett över 36 månader.

Billigast + Mest kompetent = Qlik

Vi har tidigare skrivit att Qlik stärker sin position bland ledarna inom Business Intelligence.

Qlik är som enda företag ensam om att 3 år i rad klassificeras som Ledare när oberoende aktörer jämför BI-leverantörer.

Detta tillsammans med rapporten som nu visar att Qlik är den leverantören som också tillhandahåller den BI-plattformen som ger lägst totalkostnad gör oss ännu mer säkra att vi jobbar med rätt programvaror som ger våra kunder en bättre vardag.

Guide: Beslutsstöd i praktiken

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering