Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Vi kallar det en Säljapp

Vi kallar det en Säljapp

För snart 6 år sedan sommarjobbade jag på Exsitec. Vi undersökte då ett ramverk för att skapa kundunika webbapplikationer för att bättre kunna stötta affärssystemets sällananvändare. När jag, ett exjobb senare, började arbeta som konsult inom området så var mitt första projekt att skapa en app för mobil orderläggning. Vi kallade det för en säljapp.

Behovet var i grunden ganska enkelt. Ett företag med säljare som arbetade i fält behövde ett enkelt sätt att skapa order. Ordern skulle kunna läggas snabbt och enkelt samtidigt som säljaren befann sig hos kunden och därefter direkt återfinnas i affärssystemet med rätt priser, rabatterm lagerpåverkan m.m. Som en slags digital portal till affärssystemet. 

Nu, 5 år senare, har vi genomfört många projekt för att lösa liknande behov. Olika företag, grad av komplexitet och typer av användare, men samma övergripande behov. Att på ett enkelt sätt kunna lägga en order i affärssystemet.

Det kan tyckas vara en enkel sak att lösa. Och i vissa fall är det så. Men för många företag är orderläggningsprocessen inte helt trivial. Det finns dokument som ska skapas, mätningar som ska göras, priser som ska beräknas baserat på en mängd parametrar och så vidare. Som för många komplexa och administrativa processer så innebär detta en stor digitaliseringsmöjlighet. 

Utnyttja logiken i affärssystemet

Ofta finns mycket av den komplexa logiken redan i ett affärssystem, eller kanske ett CRM-system. Genom att utnyttja befintlig pris- och rabatthantering, kundregister m.m. behöver inte samma data finnas på olika ställen med komplexa integrationer däremellan. Affärssystemet behöver bara tillgängliggöras och anpassas för rätt användare.

 

Testa vår demo-säljapp Läs mer om offerter och orderläggning

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257