John Lidquist
John Lidquist
kontakta mig

Så ska du visualisera din data

Inom Business Intelligence används en rad olika verktyg och grafer för att hjälpa dig att visualisera din data och förstå din verksamhet på djupet. Graferna har alla sina unika egenskaper, men frågan är när vilken graf passar bäst?

När skall jag använda vilken graf?

En graf visar oftast något form av samband mellan olika värden, och bör väljas utifrån de slutsatser som du vill kunna dra. Ofta talar man om jämförelser, relationer, sammansättningar och fördelning av data.

 

Att göra jämförelser

För att göra jämförelser av data som mäts på samma sätt är ett Stapeldiagram ett bra val. Med ett sådant kan du exempelvis jämföra försäljning av olika produkter på ett enkelt och bra sätt. Är du mer intresserad av hur försäljningen sett ut över tid är det ett Linjediagram du söker, dessa används för att följa upp trender över tid. Ett Kombinationsdiagram tillåter dig att jämföra data med olika mått - som ett tillägg till jämförelsen av försäljning av produkter skulle du kunna visa marginalen som varje produkt bidrar med i samma graf. 

 

Att visa relationer

För att se hur ett mått beter sig i relation till ett annat (korrelation) så är ett Spridningsdiagram bra. Det kan exempelvis hjälpa dig att svara på om kunder som får högre rabatter också köper fler produkter eller tjänster.

 

Att visa sammansättningar

För att visa en ögonblicksbild över sammansättningen av data kan ett Cirkeldiagram användas. Vill du istället se på sammansättningen över tid kan ett Staplat Stapeldiagram eller Areadiagram (en form av Linjediagram) vara det du söker. T.ex. skulle du kunna få svar på hur stor andel av nya leads som genereras av respektive marknads-, sälj-, och leveransavdelningen under det senaste året. Ett Vattenfallsdiagram är också ett vanligt sätt att visa sammansättningar, det klassiska exemplet är att skapa sig en bild av hur stor del av intäkterna som utgörs av olika typer av kostnader för att sedan landa i marginalen. Ett Träddiagram är bra på att visa sammansättningen av hierarkisk data, d.v.s. data med många olika kategorier och underkategorier.

 

Att visa fördelning

Histogram, Spridningsdiagram, Fördelningsdiagram eller Låddiagram är grafer som alla är bra på att visa grupperingar, eller fördelning, i data. De kan exempelvis svara på hur fördelningen på olika åldersgrupper ser ut för olika produkter. Spridningsdiagrammet är fördelaktigt när du vill titta på två dimensioner samtidigt, medan de andra är fördelaktiga när du enbart tittar på en dimension. Med ett Låddiagram skulle du exempelvis kunna undersöka åldersfördelningen som köper en viss produkt och tydligt se medelvärdet, inom vilket åldersspann som 90% av dina köpare befinner sig inom, samt spridningen av de sista 10%:en. 

dissecting-how-to-choose-the-right-chart-1-638

Finns inte den graf du söker?

Använder du BI-programvaran Qlik så finns det utöver de grafer som Qlik själva tagit fram olika extensions som skapats av Qlik-användare själva. Ofta finns det någon som haft samma tanke som du, och har då skapat sin egen typ av visualisering eller graf och publicerat denna för andra att ta del av, smart va?

Vill du läsa mer om visualiseringar, kolla in vår guide. 

Guide: 5 vanliga misstag för datavisualisering

Kontakta skribenten
John Lidquist
John Lidquist