Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Så ska du visualisera din data

Så ska du visualisera din data

Inom Business Intelligence används en rad olika verktyg och grafer för att hjälpa dig att visualisera din data och förstå din verksamhet på djupet. Graferna har alla sina unika egenskaper, men frågan är när vilken graf passar bäst?

När skall jag använda vilken graf?

En graf visar oftast något form av samband mellan olika värden, och bör väljas utifrån de slutsatser som du vill kunna dra. Ofta vill man visualisera jämförelser, relationer, sammansättningar och fördelning av data.Visualiseringar_Exsitec

 

Att göra jämförelser

För att göra jämförelser av data är ett Stapeldiagram ofta ett bra val. Med ett sådant kan du exempelvis jämföra försäljning av olika produkter eller produktkategorier på ett enkelt och bra sätt. Är du mer intresserad av att se hur er försäljningen sett ut över tid kan ett Linjediagram vara det du söker, dessa är väl anpassade för att följa upp trender över tid. Ett Kombinationsdiagram tillåter dig att kombinera och jämföra data med som mäts på olika sätt - som ett tillägg till ett stapeldiagram med försäljning av olika produkter skulle du i samma graf kunna visa marginalen som varje produkt bidrar med i en egen linje.  

Comparison-1

Att visa relationer

För att se hur ett mått beror av ett annat, d.v.s. hur dessa data korrelerar, så är ett Spridningsdiagram ett bra val. Det kan exempelvis hjälpa dig att svara på om kunder som får högre rabatter också köper fler produkter eller tjänster. I ett sådant kan man i många fall även visualisera relationen mellan tre variabler, där den tredje visas som storleken på cirklarna. relationer

Att visa sammansättningar

För att visa en ögonblicksbild över sammansättningen av data kan ett Cirkeldiagram användas. Ett sådant kan exempelvis ge dig en snabb överblick över vilka av dina produktkategorier som är populärast. Vill du istället se på sammansättningen över tid kan ett Staplat Stapeldiagram eller ett Areadiagram (en form av Linjediagram) vara det du söker. Med sådana skulle du kunna få svar på hur stor andel av nya leads som genererats av respektive marknads-, sälj-, och leveransavdelningen under det senaste året. Ett Vattenfallsdiagram är också ett vanligt sätt att visa sammansättningar, det klassiska exemplet är att skapa sig en bild av hur stor del av intäkterna som utgörs av olika typer av kostnader, och hur stor marginalen blir. Ett Träddiagram är bra på att visa sammansättningen av hierarkisk data, d.v.s. data med många olika kategorier och underkategorier.

sammansattningar

Att visa fördelning

Histogram, Spridningsdiagram, Fördelningsdiagram  och Låddiagram är grafer som alla är bra på att visa grupperingar i data. De kan exempelvis svara på hur fördelningen av olika åldersgrupper ser ut för olika produkter. Spridningsdiagrammet är fördelaktigt när du vill titta på två dimensioner samtidigt, medan de andra är fördelaktiga när du enbart tittar på en dimension. Med ett Låddiagram skulle du exempelvis kunna undersöka åldersfördelningen på de som köper en viss produkt och tydligt se medelvärdet, samt inom vilket åldersspann som 90 procent av dina köpare befinner sig inom och spridningen av de sista 10 procenten. 

fordelning

Finns inte den graf du söker?

Använder du BI-programvaran Qlik eller Power BI så finns det utöver de standardgrafer som kommer med "out of the box" även olika tillägg att ladda ned med andra former av visualiseringar. Ofta finns det någon som haft en idé för hur de skulle vilja visualisera sin data, och har då skapat sin egen typ av visualisering eller graf för det ändamålet och gjort det tillgängligt för andra att ta del av.

Vill du läsa mer om visualiseringar, kolla in vår guide. 

Guide: 5 vanliga misstag för datavisualisering

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering