Ellinor Ihs Håkansson
Ellinor Ihs Håkansson
kontakta mig

Vilket värde medför integrationer?

Vilket värde medför integrationer?

Integration är ett begrepp som kan användas i många olika områden. Det handlar om att sammanföra och förena två separata delar, individer eller som i vårt fall, system.

På Exsitec arbetar vi med många olika system och applikationer, samt integrationer mellan dessa. Varför så många olika system kan man då undra? Jo, för att de är specialiserade på olika områden där de ger det bästa stödet för att hantera till exempel lager, projekt eller fakturor. Att använda sig av många system kan dock vara både svårt och tidskrävande. För att systemen ska kunna bidra med så stort värde som möjligt krävs det att de kan kommunicera med varandra.

Integration mellan system

Integrationer gör det möjligt för ett system att ta del av information som finns i ett eller flera andra system. Exempelvis kan en integration sättas upp mellan ett elektroniskt fakturahanteringssystem och ett affärssystem. Information om leverantörer, betalningsvillkor och så vidare kan då skickas från affärssystemet till det elektroniska fakturahanteringssystemet, medan information om fakturorna kan skickas åt motsatta håll. På så vis hanterar de separata systemen det de är bäst för att hantera men de tar fortfarande del av samma information.

Allt detta sker per automatik. Så fort data i det ena systemet förändras, läggs till eller tas bort så uppdateras datan i det integrerade systemet. Därmed krävs ingen manuell överföring av data och man slipper hoppa mellan de olika systemen för att komma åt och kontrollera informationen. Istället kan tiden läggas på mer värdeskapande aktiviteter. Dessutom så minskar det risken för att felaktig data placeras i systemen, där detta i slutändan kan bli väldigt kostsamt.

Värdet som en integration medför:

  1. System kan ta del av information som finns på olika ställen

  2. Inget manuellt dubbelarbete

  3. Rätt data på rätt plats

Upplever du att detta är något som ert företag eventuellt kan behöva? Klicka er in på länken nedan eller hör av er till oss för att få mer information!

Läs mer om integration

 

Kontakta skribenten

Ellinor Ihs Håkansson
Ellinor Ihs Håkansson