Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Visma.net ett öppet API - därför är det värdefullt

Visma.net ett öppet API - därför är det värdefullt

Vad är ett API

Ett API är strukturerat för att kunna “hämta” och “lämna” data mellan olika programvaror. Detta möjliggör för digitala system att konversera med varandra. Det öppnar upp möjligheterna att bygga samman en IT-lösning med flera olika system. Man kan tänka sig att ett API är en brevlåda där vi kan skicka en brevbärare mellan system.

Visma.net - ett öppet API

Affärssystemet Visma.net har ett så kallat öppet API vilket tillåter auktoriserade system att komma åt den data som är lagrad inne i ett bolag i Visma.net. Denna data kan vi utvinna och arbeta vidare med i andra system för att passa just vårt specifika behov. På så vis kan vi enkelt få systemen att “prata” med varandra.

Läs mer om visma.net

 

Några exempel från verkligheten

Exempelvis om man vill att sitt lager (inne i Visma.net) ska uppdateras efter dagens försäljning i en webbshop man kanske har som tredjepartslösning. Då kan vi göra en lageruppdatering via Visma.net API regelbundet för att ha ett korrekt saldo inne i Visma.net baserat på dagens försäljning utifrån data från webbshopen.

Ett annat exempel skulle kunna vara att vi har ett försystem (tredjepartslösning) för att hantera fakturering till kunder. Då kan vi välja att enkelt integrera detta system med Visma.net och uppdatera Visma.net med bokföringsverifikat vi skapar upp via API:et baserat på den data vi har utvunnit från vårt försystem. 

Öppet API skapar värde

Tack vare Visma.nets öppna API kan vi därför ta vara på värdefull data från ekonomisystemet och kombinera det med annan relevant data och inkludera det i andra system, eller tvärtom.

Detta betyder att vi kan bygga mycket mer kundspecifika lösningar och anpassa oss efter kundens specifika behov. Det är bara fantasin som sätter gränser om vad man kan åstadkomma med Visma.net affärssystem genom API:et.

Gränser som tidigare funnits på grund av att datan varit otillgänglig är inte längre ett problem eftersom vi nu kan utvinna och behandla data mellan era system. På så sätt kan de samarbeta och medarbetarna slipper mycket administration.

Andra artiklar om Cloud & Molnet

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering