Anders Uddenberg
Anders Uddenberg
kontakta mig

Visualisera måluppfyllnad på ett snyggt sätt i Qlik Sense

Ett vanligt behov våra kunder har är att kunna följa upp mål samt att få en överblick av försäljningsmålen för respektive säljare kontra faktiskt försäljning.

Istället för att endast visa en tabell med information finns det i Qlik Sense möjlighet att skapa egna sätt att visualisera information på.

Med hjälp av extensions går det att helt kontrollera färg, form och funktion.

Detta gör det möjligt att skapa hela nya visualiseringar som överglänser de traditionella!

Gå från tabell...

Istället för att endast visa en rak tabell med samtliga säljare i en kolumn, deras försäljning och mål i efterföljande kolumner går det att göra mycket mer!
Försäljningsuppföljning_tabell

...till ögongodis

Genom att skapa en visualisering där det går att styra storlek, layout, färg och form berikas upplevelsen och det är enklare att få en överblick.

Det går att direkt se vilka säljare som ligger över, under, respektive nära sina mål.

I exemplet nedan är det en försäljningsuppföljning men det går lika bra att visualisera andra mål rörande tex tillverkning, logistik, kvalitet etc.

Att placera detta på en dashboard på kontoret, på intranätet, eller i produktionen kan öka intresset och vara ett bra sätt att sprida information.

Försäljningsuppföljning_grid

Vill du veta mer?

Om du är i behov av att få kontroll och överblick av ditt företags mål så börja prata med oss.

Kontakta skribenten

Anders Uddenberg
Anders Uddenberg