Visma.net PM underlättar Acartas vardag

Acarta Redovisning AB är en redovisningsbyrå med huvudkontor i Örebro men som verkar i hela landet. Både 2019 och 2020 tog man hem priset som Årets tillväxtbyrå i Örebro Län. Sedan 2017 arbetar Acarta både internt och externt ihop med sina kunder i Visma.net Project Management. Detta ger dem ännu större möjligheter inom sina diverse branscher då Visma.net Project Management underlättar den automatiserade vardagen och ger mer tid över till att bygga sina bolag. Acarta och dess kunder har valt att integrera med Visma Admin & Visma Lön, men ser även över möjligheterna att integrera med både Visma.net och Fortnox.

 

"Vi har alltid strävat efter att arbeta digitalt och vårt mål är att bli helt digitala, och det har ju Visma.net PM verkligen bidragit till."

Sara Rosendahl | Acarta. 

https://www.exsitec.se/hubfs/Daniel%20Fredholm.webp

Daniel Fredholm

Affärsutvecklare

Mobil: 070 444 61 95
Epost: daniel.fredholm@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen