Actic har kontroll på datan med flexibel analys i Qlik Sense

Med ökade krav på databaserade beslut saknade friskvårdskedjan den flexibilitet som krävdes i deras befintliga beslutsstödssystem. För att själva kunna koppla nya datakällor och enkelt skapa nya rapporter och snabba analyser implementerades Qlik Sense. Idag kan Actic erbjuda sin verksamhet säkrare analyser på ett flexiblare sätt till en lägre kostnad.

Actic är en ledande friskvårdskedja med 180 anläggningar och 228 000 medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Verksamheten startade redan 1981 sitt första gym i Sverige, då under namnet Nautilus. Med hög personlig service och starka relationer till medlemmarna ligger företagets fokus på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera människor till en bättre hälsa och ökat välmående.Begränsade affärssystem

Actic har under ett flertal år arbetat med det ledande beslutsstödsverktyget QlikView för att stötta sin dataanalys, men under senare år har kraven på snabbare och flexiblare analyser ökat och verksamheten kände att de behövde se över sina stödsystem. Teamet för Business Controlling på Actic insåg att man behövde en lösning där de själva kunde skapa rapporter och modulera sin data på ett smidigare sätt än vad som tidigare var möjligt. Man önskade också kunna ansluta data från datakällor utan specialbyggda integrationer.

— Behovet gällde inte endast strikt finansiell data, utan det var för oss viktigt att den finansiella datan kunde kombineras med data från den operativa verksamheten, säger Martin Lundqvist, business controller på Actic.

Actic har länge arbetat tillsammans med Exsitec och vi tycker att samarbetet har fungerat mycket bra. En viktigt fördel med detta var att vi kunde återanvända delar av befintliga lösningar till den nya lösningen vilket gjorde arbetet mer effektivt.

– Martin Lundqvist, business controller på Actic.

Ett mer flexibelt beslutsstöd

Lösningen blev beslutsstödsystemet Qlik Sense som komplement till det tidigare existerande QlikView. Det Qlik Sense kan erbjuda är bland annat möjligheten för verksamheten att själva göra anpassningar och förändringar i applikationerna och rapporterna. I QlikView är insteget till att utveckla själv stort, men med Qlik Sense skapades förutsättningar för Actic att enkelt börja bygga egna rapporter. Nu kan de exempelvis göra Ad-Hoc lösningar för att svara på specifika frågor som är viktiga för stunden men som inte ryms i den dagliga rapporteringen.

— Skillnaden mot tidigare är stor, nu är våra controllers inte beroende av statiska rapporter som sedan behöver kompletteras med manuell bearbetning, menar Martin.

Fler datakällor och mer kontroll

Qlik Sense ger, förutom flexibilitet, också möjlighet för Actic att lägga till fler datakällor där verksamheten själva kan addera data direkt genom befintliga kopplingar. Genom detta har företaget utökat antalet datakällor och de kan nu, utan inblandning av konsulter, exempelvis kombinera ekonomiska siffror och verksamhetsdata, såsom arbetade timmar och antal besök, i sina analyser. 

Med QlikView var det väldigt få personer som förstod sig på hur siffror togs fram och beräknades. I och med införandet av Qlik Sense var det lättare för Actics controllers att förstå sig på hur rapporterna är byggda och kan på riktigt ta ägandeskap av siffrorna.

— Från våra controllers perspektiv så kommer vi nu kunna leverera säkrare och snabbare analys på ett flexiblare sätt till en lägre kostnad, säger Martin.

Redo för framtida analyser

Ett exempel på utvecklingar är att Actic idag via Qlik Sense har en koppling till sitt prognossystem och kan med det direkt se vilket genomslag en förändring av en prognos får. Verksamheten ser en stor utvecklingspotential och kommer löpande att utöka antalet datakällor och anpassa sina analyser. I takt med att organisationen ställer nya krav kommer Actic med det nya framtidssäkrade systemet ha möjlighet att själva anpassa rapporter och beslutstöd löpande.

Exsitec har varit till stor hjälp i Business Controllings resa mot att bli den analysmuskel inom Actic som ska leverera affärsnytta genom sina analyser och beslutstöd.

– Martin Lundqvist, business controller på Actic.

 

Våra produkter

https://www.exsitec.se/hubfs/DSC_0395.webp

Daniel Altgärde

Konsult

Mobil: 076-138 98 36
Epost: daniel.altgarde@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen