Care of Carl förbereder sitt lager för tillväxt

Care of Carl är det Boråsbaserade e-handelsföretaget som erbjuder The Classics of Tomorrow – ett kurerat urval av herrkläder i det övre premiumsegmentet. Företaget befinner sig i en tillväxtfas och siktar på att omsätta en miljard inom en snar framtid. Under 2020 tog Care of Carl ett grepp om sin lagerhantering, som bland annat innefattade en lagerflytt och implementation av WMS-system Bitlog tillsammans med Exsitec. 

Care of Carl är det Boråsbaserade e-handelsföretaget som erbjuderThe Classics of Tomorrow – ett kurerat urval av herrkläder i det övre premiumsegmentet. Företaget befinner sig i en tillväxtfas och siktar på att omsätta en miljard inom en snar framtid. Under 2020 tog Care of Carl ett grepp om sin lagerhantering, som bland annat innefattade en lagerflytt och implementation av WMS-system Bitlog tillsammans med Exsitec.

Care of Carl har under de senaste två åren fokuserat mycket på logistikutveckling för att klara av den ambitiösa tilltänkta tillväxten som bolaget satt som mål. Det började med att företaget vuxit ur sin lagerlokal och sedan dess har det varit en successiv process. Först flyttade verksamheten till större lokaler, för att sedan se över vilka systemstöd som behövdes för att få en kostnadseffektiv logistikhantering. Ytterligare en viktig del av lager- & logistikprojektet var att behålla snabba leveranser med hög kvalitét mot kund. Företaget fattade ett beslut om att implementera Bitlog WMS-system som komplement till deras affärssystem NAV.

“Tidigare plockade vi med papper och penna, vilket var väldigt basic och företaget hade låtit det vara så ett tag. För att klara av nästa tillväxtfas behövde vi digitalisera och hitta ett system som kunde stötta våra processer fullt ut."

– Magnus Olsson, Head of Logistics

 

Mot en digitaliserad och effektiv lagerhantering

Care of Carl insåg att det var dags för förändring på grund av den analoga lagerhanteringen. Tidigare arbetade företaget med att utföra all hantering med hjälp av papper och penna, sedan gick lagerpersonalen tillbaka till datorn för att manuellt skriva in information så som lagerplats eller artikelinförsel.

“Det var ett väldigt långsamt och tidskrävande sätt att arbeta på. Dessutom var det väldigt osäkert, vi hade mycket plock- och saldofel.”

– Magnus Olsson, Head of Logistics

Det var helt enkelt inte hållbart för Care of Carl att arbeta på samma sätt som tidigare i och med den tillväxt som företaget befinner sig i. Företaget behövde bland annat kunna göra transaktioner i realtid via skanning, för att få bättre kontroll på saldona och för att processerna skulle bli mer tidseffektiva. Valet föll på Bitlog, huvudsakligen på grund av att systemet uppfyllde de krav som Care of Carl ställde men också på grund av den relativt korta implementeringstiden, projektet tog 6 månader och även om optimeringar fortfarande pågår så var systemet fullt användbart vid lansering.
Blogg: Supply Chain

En stor upplevd fördel med systemet är att det är väldigt lätt att använda. Care of Carl kan snabbt lära upp nyanställda och extrapersonal vilket är en fördel då de arbetar med e-handel B2C och snabbt behöver kunna växla upp för att möta kundens behov. I och med implementationen har företaget också förbättrat sina nyckeltal på samtliga funktioner.

“Vi har t.ex. redan effektiviserat plock- och packprocessen med nästan 30%, och då har vi fortfarande optimeringar kvar att göra. Så där kommer vi se ytterligare förbättringar."

– Magnus Olsson, Head of Logistics

Utöver förbättringarna upplevdes även implementationsprojektet som väldigt positivt.

“Implementationsprojektet löpte på enligt förväntningarna och vi hade väldigt få problem. Vi höll tidsplanen in i det sista och 99,9% av våra order skickades första dagen utan problem, vilket är otroligt bra! Dessutom har Exsitecs konsulter satts sig in i vår verksamhet och förstått våra flöden på ett utmärkt sätt. Vi har lyft problemen och hittat fungerande lösningar tillsammans.”

– Magnus Olsson, Head of Logistics

Framåt kommer Care of Carl fortsätta optimera sin verksamhet genom att använda stöd som finns i systemet men som legat vilande under den första fasen, t.ex. ska lagret delas in i zoner så att plocket kan optimeras. Parallellt sker mindre förbättringar i en förbättringsgrupp där personal från olika delar inom verksamheten sitter med. Dessutom står företaget eventuellt inför investeringar i automatisering, det finns många och stora planer för bolaget framöver både på lagret och i övriga delar av företaget.

https://www.exsitec.se/hubfs/Fredriklundell.png

Fredrik Lundell

Affärsutveckling

Mobil: +46709343081
Epost: fredrik.lundell@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen