Kila Möbler framtidssäkrar sina IT-system för fortsatt tillväxt

Kila Möbler är företaget som grundades år 1978 och som framförallt säljer trädgårdsmöbler. Företaget har både en fysisk butik, men expanderar som mest genom sin webbshop. År 2016 implementerades Visma Business som ERP, för att under 2021 kompletteras det med WMS-systemet Bitlog. Nyligen har de också påbörjat ett projekt inom leverantörsfakturahantering med hjälp av Medius.

Kila Möbler är företaget som grundades år 1978 och som framförallt säljer trädgårdsmöbler. Företaget har både en fysisk butik, men expanderar som mest genom sin webbshop. År 2016 implementerades Visma Business som ERP, för att under 2021 kompletteras det med WMS-systemet Bitlog. Nyligen har de också påbörjat ett projekt inom leverantörsfakturahantering med hjälp av Medius. 

IT-system för en effektiv verksamhet

Kila Möbler kompletterade sin fysiska butik med en e-handel, och det är också den som drivit behovet av att se över resterande system och integrationer i verksamheten. Företaget upplever att utan bra kringsystem är det svårt att bedriva en e-handel på ett effektivt sätt. Anledningen till varför företaget bytte affärssystem var egentligen att de hade behov av en bättre lagerhantering. Men när de väl processen satte igång att hitta ett WMS-system, insåg de att deras ERP inte var optimalt för företagets tillväxt. Därmed blev ändrades fokus till att byta affärssystem till ett som bolaget kunde växa i. Det slutade i att företaget implementerades Visma Business.

“Vårt gamla affärssystem var relativt simpelt och vi insåg att det var dumt att bygga in sig i ett system som inte skulle hålla för tillväxt. Vi backade med WMS-systemet och bytte affärssystem för att ha en bra grund att utgå ifrån.”

– Hampus Ekblom, IT-ansvarig

Visma Business valdes som ERP på grund av att det är väldigt anpassningsbart. Utöver det upplever Kila Möbler Visma Business som lätt att själva kunna jobba i och ändra själva, utan att alltid behöva en konsults hjälp. Något som gjort dem väldigt självständiga. Dessutom var en viktig del för Kila att affärssystemet också skulle vara integrerbart. Det var en förutsättning för att Kila Möbler skulle kunna effektivisera sin verksamhet och därmed också spara tid. 

Modern lagerhantering

När affärssystemet var på plats, kvarstod fortfarande viljan om att hitta en bättre lagerlösning. Kila Möbler hade klarat sig med logistik delen i Visma, men det blir mycket plock med papper och penna, utskrifter och handpåläggningar. Därmed valde företaget att implementera WMS-systemet Bitlog för att reducera antalet mänskliga fel och effektivisera alla moment kopplat till företagets lagerhantering.

“Med Bitlog plockar vi allt med scanners, vilket gjort att våra mänskliga fel reducerats rejält. Plockar man fel får man en varning och många moment som automatiseras. Att bara frisläppa varor var en heltidstjänst under högsäsongen innan vi implementerade Bitlog.”

– Hampus Ekblom, IT-ansvarig

Valet föll på Bitlog som system på grund av fler olika anledningar. Bland annat kunde företaget växa i systemet, vilket var en förutsättning. Eftersom företaget arbetar väldigt säsongsbetonat och får in mycket extra personal under vissa tider av året var det också viktigt att systemet är lätt att lära sig och lätt att använda av lagerpersonalen. Tidigare skrev lagerpersonalen noteringar på papper och penna, vilket lätt gjorde att saker missades. Med Bitlog missar företaget färre grejer och kan vara en bättre leverantör mot sina kunder. Dessutom var det viktigt för Kila Möbler att systemet fortfarande skulle vara kompetent och klara av avancerad logistik, men samtidigt fortfarande vara lätt att använda.

“Med hjälp av Bitlog har vi en högre leveranssäkerhet, vi har färre felplock och alla moment som tidigare var personberoende har försvunnit. Vi är mindre sårbara och alla delar flyter på bättre i dagsläget tack vare systemet. Och det är inte bara för lagerpersonalen det har blivit ett lyft för, utan även för kontorspersonalen."

– Hampus Ekblom, IT-ansvarig

Valet som Exsitec som partner uppstod i och med Bitlog-implementationen. Exsitec kunde bland annat erbjuda företaget en helhetsleverans med både affärssystem, WMS-system och leveranstörsfakturahanteringssystem.

“Vi är otroligt nöjda med Exsitec så de finns många duktiga personer och vi känner oss inte personberoende av endast en person. Jag gillar också att vi får snabb återkoppling, så att man slipper ligga på kring saker.”

Hampus Ekblom, IT-ansvarig

Kila Möbler fortsätter att utveckla sina befintliga system och ska i framtiden se över sina integrationer ännu mer. Det är en viktig faktor för att helheten ska fungera och för att företaget verkligen ska kunna effektivisera stora delar av sin verksamhet.

https://www.exsitec.se/hubfs/Fredriklundell.png

Fredrik Lundell

Affärsutveckling

Mobil:+46709343081
Epost: fredrik.lundell@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen