Mabema har transformerat sin projekthantering

Mabema, Sveriges främsta och största leverantör av visionsystem, har transformerats från en spretig projektverksamhet till både en effektivare och lönsammare produktbaserad verksamhet med hjälp av Severa (tidigare Visma Project Management). 

"Vi har vuxit och dubblat medarbetarstyrkan sedan jag började. Det hade inte varit möjligt utan den här typen av systemstöd."

- Christian Ulman, Operation Manager på Mabema 

Mabema, Sveriges främsta och största leverantör av visionsystem, har transformerats från en spretig projektverksamhet till effektiv och lönsammare produktbaserad verksamhet med hjälp av Severa. 

Christian Ulman, Operation Manager och erfaren projektledare på Mabema, leder ett team på 15 medarbetare där han hanterar cirka 50 projekt samtidigt. Med över 20 års erfarenhet och bakgrund som civilingenjör driver han organisationen framåt.

 

Från oreda till kontroll

När Christian började på Mabema för ungefär fem år sedan berättar han att arbetsflödet var väldigt händelsestyrt. En avsaknad av ordentlig planering och resursallokering, där användningen av olika verktyg som saknade koppling skapade en oordning som krävde en övergripande lösning:

 

“Det var rörigt när jag började för fem år sedan. Det fanns egentligen ingen ordentlig långsiktig planering av projekten och framförallt ingen ordentlig resursplanering i verksamheten”.

- Christian Ulman, Operation Manager på Mabema 

IMG_5215

Idag använder Mabema sig av Severa genom hela projektets livscykel, från CRM-funktion, planering, resursallokering, tidrapportering, fakturering till uppföljning. Genom att planera projekten i olika faser och att kunna följa upp dessa fasnivå, har ökat möjligheten till kontroll, struktur och klarhet över projekten. 

 

“Helhetsbilden är det som jag ser som den stora fördelen, att vi har kopplingen hela vägen från CRM till planering och projektgenomförande, och vidare till ekonomi och fakturering.”

- Christian Ulman, Operation Manager på Mabema 

 

Användningen av Severa har dessutom minskat stressnivån hos medarbetarna och förbättrat överblicken för samtliga inblandade i projekten. Medarbetarna upplever att den övergripande planeringen har blivit mycket bättre.

 

"Vi hade vissa personer som var extremt överbelastade och vi visste att de hade för mycket att göra, men vi visste inte hur vi skulle hantera det. Det har blivit enklare när vi fått helhetsbilden som alla kan ta del av, det är lättare att prioritera, stressnivån har gått ner och vi har bättre koll och bättre övergripande planering."

- Christian Ulman, Operation Manager på Mabema 

Skärmavbild 2023-10-16 kl. 14.18.24

Implementation, värdeskapande och tillväxt


Implementeringen av systemet var en resa och en utmaning i att förändra arbetssättet. Trots trösklar menar Christian att värdet av Severa möjliggjort tillväxt och mognad i projektgenomförandet. Mabema har sedan implementeringen dubblat sin personalstyrka och har nu en bättre överblick över hela verksamheten.

Med en vision att nå 100 miljoner i omsättning 2025 ser Mabema systemstöd som en avgörande del i sin tillväxtresa, och fortsätter därför med att se över och utveckla sin systemflora.

 

"Vi har vuxit och dubblat medarbetarstyrkan sedan jag började. Det hade inte varit möjligt utan den här typen av systemstöd."

- Christian Ulman, Operation Manager på Mabema 

 

 
https://www.exsitec.se/hubfs/Linn%C3%A9a.webp

Linnéa Pålsson

Affärsutvecklare Projekthantering

Kontakta mig om lösningen!