Referenscase

93% i automatiseringsgrad för Husbyggnadsvaror

Husbyggnadsvaror är en central inköpsfunktion för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Med en hög grad manuella steg i tidigare affärssystem kan man nu med hjälp av nya digitala verktyg lägga tid på verkligt värdeskapande.

− Att gå från ett textbaserat system till ett grafiskt och betydligt mer intuitivt, gör stor förändring i vardagen och effektiviserar flertalet administrativa processer, säger Johan Almesjö VD på Husbyggnadsvaror.
Projektet resulterade bland annat i:

  • Snabbare fakturahantering och hög grad automatisering
  • Bättre stöd för kommande lagförslag kring elektronisk faktura
  • Effektivare processer