Svenska institutet ökar relationsbyggandet med Sugar Sell och Sugar Market

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Med en stor mängd personuppgifter var de i behov av ett system som levde upp till deras krav. Idag använder Svenska institutet system från SugarCRM, i syfte att öka relationsbyggandet med ansökande internationella studenter och alumner.

Study in Sweden är ett av Svenska Institutets verksamhetsområden som ansvarar för marknadsföring av Sverige som studiedestination. Verksamhetsområdet riktar sig till internationella personer i hela världen som vill studera en Bachelor eller ett Master-program utomlands. Ett annat verksamhetsområde hos Svenska Institutet är alumnrelationer där syftet är att skapa långsiktiga relationer med tidigare stipendiater och deltagare i SI ledarskapsprogram.

"Det fanns ingen möjlighet att filtrera data eller jobba med det på ett strukturerat sätt."

Jan-Frederic Buss | Projektledare - Svenska institutet. 

 

Sökte ett system som levde upp till kraven

Det viktigaste för Svenska institutet var att lösningen uppfyllde deras krav, vilket SugarCRM gjorde. SI var även ute efter ett bra samarbete och en partner som kunde hjälpa till att ta fram en lösning som var skalbar.

"Som statlig myndighet följer vi LOU och Exsitec/Crayon hade det bästa anbudet. SugarCRM uppfyllde våra krav och vi fick en bra intryck av er under hela processen."

Jan-Frederic Buss | Projektledare - Svenska institutet. 


Sälj- och marknadslösning

Lösningen för Svenska institutet ingår produkterna SugarSell och SugarMarket. Med dessa har de möjligheten att spara personuppgifter i ett system och kan lätt filtrera fram personer baserat på exempelvis olika segment eller hur de interagerat med SI. Eftersom kundresan finns med i systemet kan de länka leads till sina marknadsföringsinsatser, vilket ger SI möjligheter som de inte tidigare haft.

“Nu har vi en översikt av alla kontakter och leads och kan jobba mer strategiskt och databaserat.”

Jan-Frederic Buss | Projektledare - Svenska institutet. 


Ser stora skillnader i arbetet

Svenska institutet upplever att det har genom projektet lagts en bra grund som kommer göra stor skillnad i framtiden. Den största skillnaden de upplever är möjligheten att ha alla kontakter i ett system. Att inte behöva jobba med flera olika system och funktioner underlättar deras arbete och “...är även mycket mer säkert från ett integritetsperspektiv” säger projektledaren Jan-Frederic Buss - Svenska institutet. 


Mycket nöjda över samarbetet med Exsitec

Möjligheten att anpassa systemet till behov och samarbetet med Exsitec är Svenska institutet mycket nöjda över. Eftersom SI är en statlig myndighet med ett icke-sälj fokus så var kraven lite annorlunda än vanligt.

Vi känner verkligen att vi fått den hjälp och stöd under resans gång både med att skräddarsy, implementera och förvalta systemet. Exsitec har verkligen hjälpt oss att anpassa det utifrån våra behov.“

Jan-Frederic Buss | Projektledare - Svenska institutet. 

 

Framtidsplaner

Just nu körs systemet som en pilot med två av verksamheterna på Svenska institutet. I framtiden ser de att lösningen kommer utökas till hela myndigheten.

"Nu under förvaltningsfasen är vi nöjda med hur processen har gått och hur vi fortsätter samarbeta. Vi se fram emot det fortsatta arbetet speciellt när vi utökar systemet till flera på SI.“

Jan-Frederic Buss | Projektledare - Svenska institutet. 

https://www.exsitec.se/hubfs/AO%20-%20Digitala%20Aff%C3%A4rer/Profilbilder%20WebP%20-%20Digitala%20aff%C3%A4rer/CRM%20-%20konsulter%20och%20s%C3%A4ljare%20(30).webp

Michael Huss

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen