Zelmerlöw & Björkman Foundation möjliggör utbildning i Afrika med SuperOffice CRM

Zelmerlöw & Björkman Foundation stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Arbetet sker primärt genom utbildning och entreprenörskap.

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som startades 2013 av artisten Måns Zelmerlöw och tennisproffset Jonas Björkman. Idag finansierar och stöttar de en gymnasieskola med tillhörande internat, en yrkesskola, ett stipendieprogram för högre utbildning och en mödra- och hälsovårdsklinik i Kenya. Målgruppen är ungdomar som lever i utsatthet och fattigdom.

 

Extra fokus på flickor & unga kvinnor

För ZBF är det viktigt att nå de allra mest utsatta ungdomarna i dessa områden. Därför har de ett extra fokus på flickor och unga kvinnor. De är inte ofta bara de mest utsatta utan även de med mest potential till en positiv förändring, som även ger effekt för deras familjer och lokalsamhällen.

 

Hållbarhet i verksamheten

ZBF arbetar även ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör de med stöd i FN:s globala mål, och framför allt mål nummer 4: God utbildning för alla.

De fokuserar även på samverkan med lokala partners för att skapa ringar på vattnet med sin närvaro. Till exempel använder ZBF lokala byggkonstruktörer, anställer lokalbefolkningen på skolan och kringliggande verksamheter.

“Vår vision är en värld där alla barn och unga känner hopp och har möjlighet att utveckla sina talanger och drivkrafter för att påverka sin egen framtid.”

- Magdalena Jennstål, Generalsekreterare ZBF

 

Gåvor skapar möjligheterna

Organisationen finansieras med gåvor från företag, privatpersoner och event. Den största intänkten är från Zelmerlöw & Björkman Invitational, en pro-am tennisturnering med efterföljande galamiddag och välgörenhetsauktion. ZBF använder SuperOffice CRM för att registrera och hålla koll på alla givare, både från event, och övriga givare som har en relation till stiftelsen.

 

Samarbetet med Exsitec

Exsitec kontaktades av organisationens styrelse som tidigare hade haft ett samarbete kring systemstöd för andra verksamheter.

Det fanns ett behov av ett systemstöd som kunde hantera deras event och följa upp datan med rapportering kring hur det gick för verksamhetens bidragskällor. Samt kunna kommunicera med organisationens bidragsgivare kring verksamhetens framsteg.

“Zelmerlöw & Björkman foundation behövde ett CRM-system med fokus på effektivisering och vi har tillsammans med vår CRM-partner, SuperOffice, kostnadsfritt hjälpt dem med både licenskostnaden och att sätta upp systemet så att det stöttar deras viktiga verksamhet.”

- Rayan Chowdhury, CRM-specialist, Exsitec

 

Exsitec arbetar för hållbarhet och
medmänniskor

Exsitec arbetar med flertal samarbeten och projekt inom hållbarhet för våra medmänniskor, miljö och en sund ekonomi. Samarbete med Zelmerlöw & Björkman foundation är en viktig del för arbetet att förbättra förutsättningar för våra medmänniskor genom att bidra med utbildning för alla.

Lösningen för Zelmerlöw & Björkman foundation ingår i vårt arbete för jämställdhet och mångfald inom IT-branschen och entreprenörskap. Vilket i det här fallet även bidrar till att utsatta ungdomar ska få möjligheten att ta sig ur fattigdom och få chansen till ett bättre liv. 

https://www.exsitec.se/hubfs/AO%20-%20Digitala%20Aff%C3%A4rer/AO%20-%20Digitala%20aff%C3%A4rer%20bilder%20loggor%20inte%20webP/Profilbilder%20rund%20PNG%20-%20%20Digitala%20aff%C3%A4rer/Rayan%20Chowdhury%20Profilbild%20rund.png

Rayan Chowdhury

CRM-konsult

Mobil: 072 1478076
Epost: rayan.chowdhury@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen