Niklas Ek
Niklas Ek
kontakta mig

Ekonomiavdelningens vanligaste utmaningar 2022

Ekonomiavdelningens vanligaste utmaningar 2022

Digitalisering har varit på tapeten under en längre tid men det är fortsatt lika aktuellt och framförallt för ekonomiavdelningen. Hur framtiden kommer att se ut kan vara svårt att sia om men trenderna pekar på att det kommer att bli mer och mer datadrivet, automatiserat och allt ska gå snabbare när det kommer till ekonomiavdelningar. Allt detta skriver Exsitecs Niklas Ek, affärsområdeschef ERP,  om veckans i veckans inlägg på Ekonombloggen. Trevlig läsning! 

 
Missa inte att anmäla dig till Den Moderna Ekonomiavdelningen

TILL ANMÄLAN

 

Ökade krav på ekonomiavdelningen

Digitalisering har varit på tapeten under en längre tid men det är fortsatt lika aktuellt och framförallt för ekonomiavdelningen. Hur framtiden kommer att se ut kan vara svårt att sia om men trenderna pekar på att det kommer att bli mer och mer datadrivet, automatiserat och allt ska gå snabbare när det kommer till ekonomiavdelningar.

Med större krav på ekonomiavdelningen att kunna leverera siffror eller analyser i realtid och att månadsresultat ska vara klart tidigare in i nya månaden jämfört mot tidigare, kommer också krav på bättre systemstöd. Man har inte råd att vänta för länge på exempelvis attestanter för en leverantörsfaktura eller en projektledare som ska granska tider innan fakturering. Kan saker ske löpande under en månad, och helst helt automatiskt, sparar företaget tid.

 

Utmaningen?

En utmaning framåt om vi ska tro på trenderna är att hantera allt det nya och omställningen ditåt, samtidigt som det befintliga inte försvinner över en natt. Ett exempel på det är e-fakturor där alla är överens om att det är åt det hållet vi går och det är önskvärt att så stor andel som möjligt av ingående och utgående fakturor ska vara elektroniska. Det ger oss snabbare processer, säkrare data och vi behöver inte förlita oss på den mänskliga faktorn eller en extern tjänst som ska tolka informationen som finns i en PDF eller på ett papper. Men även om alla vet att det är dit vi ska så är vi nu i en tid av att vi har båda världar så för ekonomiavdelningar som hanterar detta behöver hänsyn tas till den äldre tekniken samtidigt som det ska strävas efter att ställa om till den nya tekniken.En komplex situation, som kräver sitt stöd.

 

4 tips för samverkan mellan system och ekonomiavdelningen

System och ekonomiavdelningar hänger tätt ihop och ett synsätt eller riktmärke är att systemen ska frigöra tid, inte ta tid. Lyckas man nå dit att systemen stöttar verksamheten och frigör tid till annat kan den värdefulla tiden istället läggas på analyser eller att effektivisera andra delar. För att nå dit kan man jobba med följande:

  1. Häng med i tekniken och i nya arbetssätt för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare som använder moderna verktyg och där man kan lägga tid på rätt saker. 

  2. Jobba mer avvikelsestyrt istället för att jobba med traditionella checklistor över vad som ska kontrolleras och göras. Hitta arbetssätt och verktyg som berättar för ekonomiavdelningar när saker inte stämmer överens eller transaktioner inte går igenom som tänkt. 

  3. Våga också vara ifrågasättande kring varför man gör på ett visst sätt, finns det kanske ett effektivare sätt eller kan man få systemstöd för vissa rutiner?

  4. Nyttja den stora mängden data som finns och se till att systemen där data finns pratar med varandra, dvs undvik att registrera saker på mer än ett ställe. 

 
Missa inte att anmäla dig till Den Moderna Ekonomiavdelningen

TILL ANMÄLAN

Kontakta skribenten

Niklas Ek
Niklas Ek