Hanna Höggren
Hanna Höggren
kontakta mig

Hur framgångsrika företag använder BI för uppföljning och analys

Hur framgångsrika företag använder BI för uppföljning och analys

Ett beslutsstöd kan göra stor skillnad för ett företag på flera olika plan. För den som går från exempelvis enbart Excel till ett komplett beslutsstödsverktyg som hanterar flera datakällor, uppdateras per automatik genom schemalagda laddningar och kan presentera data från olika vinklar kan det vara nästan överväldigande att se på sin data med helt nya ögon. Många dörrar öppnas helt enkelt, men vad bör man tänka på för att få ut det mesta av det bästa?

Spara tid och bli effektivare

Tid är pengar, oavsett bransch och företagsmodell. Rätt beslutsstöd hjälper dig att på ett enkelt och tidseffektivt sätt analysera din data och utifrån den analysen ta de beslut som utvecklar er verksamhet i rätt riktning. Genom att identifiera ett befintligt problem eller en arbetsbörda, såsom manuell framtagning av rapporter, tidskrävande datahantering eller tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter, som kan ersättas med ett beslutsstöd kan du och ditt företag spara väldigt mycket tid. Tiden som sparas kan sedan istället läggas på roligare och mer givande arbetsuppgifter, vilket gör er effektivare.

Analysmöjligheter på flera plan

Ett beslutsstöd kan lätt anpassas till användaren och är lätt att distribuera till flera personer, oavsett arbetsroll. Genom att göra beslutsstödet tillgängligt för många medarbetare på företaget kan fler få upp ögonen för den data som finns, vilket resulterar i bättre analysmöjligheter och underlag för beslut. Möjligheten att implementera användaranpassade lösningar gör att flera personer kan titta på samma applikation, men se olika mycket data beroende på behörigheter. Viss data bör kanske endast ses av ägare, styrelse eller vd, men det finns flera fördelar med att även låta medarbetarna ta del av vissa nyckeltal och trender. På det sättet maximerar man möjligheten till utveckling och förbättringar, samt gör dataanalysen synlig för fler ögon på företaget.

4 sammanfattande tips

  • Identifiera arbetsuppgifter som kan ersättas av ett beslutsstödsverkyg för att bli effektivare i din vardag.
  • Välj rätt beslutsstödsverktyg för just din verksamhet.
  • Anpassa beslutsstödet till de som ska använda det.
  • Gör beslutsstödet tillgängligt för många genom att distribuera data till flera personer inom verksamheten.

Vill du läsa mer om beslutsstöd? Kolla in någon av våra guider. 

Beslutsstöd i praktiken

Kontakta skribenten

Hanna Höggren
Hanna Höggren