Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Fakturahantering - Skicka och ta emot smidigt utan att jaga attestant

Fakturahantering - Skicka och ta emot smidigt utan att jaga attestant

Skicka fakturor - Automatisk kontering, utskick och betalning

Den moderna ekonomiavdelningen konterar fakturor automatiskt baserat på förutsatta regler utefter verksamheten. Automatisk kontering sparar tid och tar bort den mänskliga faktorn.

Personalen behöver då inte skapa en kundfaktura, kontera den mot rätt intäktskonto för att hitta rätt kostnadsställe och skriva ut en faktura till kunden, allt kan ske automatiskt.

När ni beslutat att en faktura är klar skickas den per automatik till en så kallad fakturaväxel, som i sin tur skickar fakturan i det formatet som kunden önskar att ta emot den. Den moderna ekonomiavdelningen behöver därför inte manuellt kontrollera vilka kunder som ska ha e-faktura, pdf eller liknande. Förutom att manuella arbetsuppgifter försvinner ger det underlag för bättre data som kan användas för att enkelt analysera betalningsstatus och kundrelationer. 

 

Ta emot fakturor - Smidig hantering av leverantörsfakturor vid inköp

Den moderna ekonomiavdelningen är touchless. Touchless mäts i procent och är den andel av varufakturorna som går rakt igenom systemet utan manuell verifiering eller handpåläggning. Faktura-raderna identifieras automatiskt och matchas mot raderna på inköpsordern. Systemet verifierar att det är rätt artiklar på fakturan, att antalet stämmer och att priset är det samma som står på inköpsordern. 

 

Varje verksamhet unik och det finns möjlighet att bestämma sin egen touchless-grad. Exempelvis sätta regler för beloppsgräns eller ha en sista manuell check innan fakturorna betalas. En modern lösning för fakturamottagning innebär att ekonomiavdelningen slipper jaga attestanter, gå igenom inköpsordrar och matcha dem mot fakturan. Manuella steg kan tas bort och risken för fel minskar markant.

HAR NI EN MODERN EKONOMIAVDELNING?

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering