Daniel Altgärde
Daniel Altgärde
kontakta mig

Tre exempel på hur ni kan analysera bättre med Business Intelligence

Tre exempel på hur ni kan analysera bättre med Business Intelligence

Genom att använda ett beslutsstödssystem för att analysera er verksamhet, även kallat Business Intelligence, kan ni förstå er verksamhet bättre och få insikter som ni inte tidigare räknat med. Ni kan dessutom automatisera många manuella och tidskrävande processer i er verksamhet och på så sätt frigöra tid till värdeskapande aktiviteter. 

1. Aktuell och relevant information till beslutsfattare 

Med ett beslutsstödssystem behöver ni inte vänta på månads-, kvartals-, eller årsrapporter för att se hur er verksamhet går. Istället får ni en kontinuerlig, och automatiserad, uppföljning som frigör tid till att utforska er data och faktiskt analysera er verksamhet för att kunna ta rätt beslut baserad på aktuell data. Ni kan också få automatiska utskick av information till de personer som behöver den. Vill styrelsen ha månadsvis rapportering över hur verksamheten går? Lägg inte tid på administrativa uppgifter som att manuellt sammanställa denna information i en VD-rapport varje månad, använd istället beslutsstödssystemets automatiska utskick av uppdaterad och relevant information som beslutsunderlag till styrelsen.  

2. Uppnå era mål genom att mäta och analysera rätt saker

Vill ni uppnå en ökad försäljning till befintliga kunder så hjälper mätningen av försäljning till befintliga kunder er i och för sig att följa upp om ni har uppnått målet eller inte. Det kan vara svårt för en medarbetare att känna att de kan påverka detta, därför räcker mätningen sannolikt inte för att nå målet. Om ni däremot använder er av ett beslutsstödssystem för att analysera antalet gånger ni är i kontakt med era befintliga kunder, är sannolikheten större att er försäljning till dessa också kommer att öka. Detta eftersom mer kontakt med era kunder betyder ökad förståelse för deras problem, vilket innebär att ni kan bli bättre på att erbjuda det som skapar värde för era kunder.

3. Se sambanden mellan marknadsföringsaktiviteter och försäljning

Har ni koll på hur era kunder reagerar på olika typer av marknadsföringsaktiviteter? Genom analys av er verksamhets data i ett beslutsstödssystem kan ni få nya insikter och se samband som ni inte aktivt letat efter. Det kan vara insikten att vissa av era marknadsföringsaktiviteter inte längre genererar i ökad trafik på er hemsida och att de därför bör förändras. Andra aktiviteter kanske genererar mycket trafik till sidan men ändå inte resulterar i ökad försäljning, vilket kan vara en indikation på att det saknas något relevant innehåll på er hemsida som ni behöver komplettera med?

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan ett beslutsstödssystem minska tiden det tar från händelse till analys samt minska er manuella hantering och på så vis frigöra tid som istället kan läggas på värdeskapande analyser av vad som får er att uppnå era mål. Slutligen kan beslutsstödssystemet leda er till nya insikter och möjligheten att se samband som ni inte aktivt letat efter. Detta skapar förutsättningar för att ta välgrundade beslut, det vill säga beslut som är baserade på fakta.

Guide: 5 vanliga misstag för datavisualisering

Kontakta skribenten

Daniel Altgärde
Daniel Altgärde