Linn Regfeldt
Linn Regfeldt
kontakta mig

Trendrapport - Trender, utmaningar och framtiden för ekonomichefen

Trendrapport - Trender, utmaningar och framtiden för ekonomichefen

Vilka utmaningar står ekonomicheferna inför 2023 och vilka trender styr framtiden för ekonomiavdelningen?

2023 är här och många undrar säkert vad som står på tröskeln för dagens ekonomiavdelningar. Vilka trender och utmaningar väntar i dessa osäkra tider och vad innebär det för hur man arbetar med hanteringen av sina leverantörsfakturor idag?

För alla bolag, stora som små, spelar ekonomiteamet som alltid en stor och viktig roll. De gör det möjligt att snabbt förbättra kontroll, minimera risk, öka effektivitet och minska kostnader i bolaget. Detta stora ansvar präglas självklart också av stora utmaningar som förstärks i osäkra tider. Exsitecs partner Medius har undersökt mer specifikt vilka utmaningar som ekonomiavdelningar faktiskt står inför idag och hur ekonomichefer planerar att möta dem framåt.

För att få en så omfattande bild som möjligt tog Medius hjälp av Censuswide för att undersöka 2750 ekonomichefer på olika marknader i Europa, Nordamerika och Asien. Undersökningen resulterade i en rapport - "The Financial professional census" - som publicerades i Q3 2022. Där presenteras vanliga utmaningar som ekonomiavdelningarna handskas med dagligen, samt framtidsspaningar för dagens ekonomichefer. 

Vanliga utmaningar som påverkar bolag i stor utsträckning var enligt ekonomicheferna:

  • Fakturabedrägeri
  • Försenade betalningar till leverantörer
  • Hög personalomsättning

Ladda ner rapporten gratis nedan och läs mer om utmaningarna, samt tips på hur man hanterar dem och förbättrar sin process för hantering av leverantörsfakturor.

 

Hämta rapporten gratis

Namnlös design (9)-1

 

 

Kontakta skribenten

Linn Regfeldt
Linn Regfeldt