screen

Utbildning

Online •

Grundläggande designutbildning i Visma Business

Datum

Tid

10.00 - 11:30 varav 30 min utrymme för frågor

Kostnad

900kr ex. moms

Här går vi igenom grunderna i hur fönster byggs i Visma Business. Vi kommer beröra vad som är viktigt att tänka på vid administration av fönster, olika sätt att visualisera data samt nyheter för att modernisera ert Visma Business.

 

Förväntat resultat av utbildningen?

Efter genomförd utbildning kommer du som användare ha bättre förståelse för vad som visas i fönstren, och kunna göra egna analyser och summeringar av din data.

Hur går utbildningen till? 

Du behöver en egen dator, där ni har möjlighet att koppla upp er mot er egna miljö.
Utbildningen hålls online. Du får en länk via email och ansluter på ett klick!

Individuell utbildning?

Vill du eller ert företag ha en egen individuell utbildning om anpassat för ert Visma Business? 
För mer information om individuell utbildning kontakta utbildning@exsitec.se

Anmäl dig till vår Visma Business utbildning

*Vid förhinder - Avanmälan senast 24h innan utbildningstillfället annars debiteras halva beloppet.