screen

Webinar

Online •

Effektivisera reserapporteringen och utläggshanteringen

Datum:
Tid: 10:00 - 10:30
Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt

Reserapportering & Utläggshantering

Är du trött på att jaga dina kollegor när kvitton hamnar på villovägar?
Lägger du mycket tid på uträkning och kontroll av milersättningar, representationer och traktamenten?

Payroll Travel är systemet där allt täcks in, från resenärens inregistrering av resa, körjournal, uträkning av traktamente, utlägg, attestering, samt överföring till lön och ekonomisystem.

Med tanke på att kravet på att spara papperskvitton förmodligen försvinner nu i juli så är ett digitalt utläggssystem något som alla företag borde överväga.

Payroll Travel hjälper dig att hantera medarbetarnas utlägg, oavsett om det är privata utlägg eller företagskort. Medarbetaren kan skanna kvittot i appen och kvittot tolkas med datum, belopp och moms på rätt ställe. Traktamentshantering och representation hanteras enligt gällande svenska lagar och systemet håller sig ständigt uppdaterat med den senaste informationen.

Webinaret är helt kostnadsfritt! Om du inte kan medverka på utsatt tid, anmäl dig ändå så får du det inspelade webinaret i efterhand.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Vad är Payroll Travel?
  • Spela in din resa med en smidig körjournal
  • Utläggshantering med en effektiv tolkning av kvittot
  • Attestering av utlägg
  • Skillnaden mot andra system, som t.ex. Expense
  • Integration till alla storbanker

ANMÄLAN